ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 15% от ел.енергията в страната през първите 5 месеца на 2020 г.

123

Централата продължава надеждно работа при спазване на най-строги санитарни мерки

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е произвела 2 086 613 Мвт/ч или 15% от общо потребената в страната електроенергия за периода 1 януари – 31 май 2020 г. Централата продължава да работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха предприети във връзка с пандемията от COVID-19, съобщиха от пресцентъра на енергийното дружество. На територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се прави постоянна дезинфекция, осигурени са допълнителни лични предпазни средства на служителите и безопасно физическо разстояние. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в условия на изолация при необходимост.

„От началото на годината българското общество и бизнес преминаха през редица предизвикателства. В тези трудни за всички ни условия ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ даде своя принос за стабилността на електроенергийната система. Взехме всички необходими превантивни мерки за безопасността на персонала, като по този начин създадохме условия за оптимална и надеждна работа на нашите мощности. Предприели сме и съответните мерки за опазване здравето на всички ангажирани с предстоящата ремонтна кампания в централата“, коментира изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

Дори и в периода на извънредно положение и множество ограничения централата запази партньорството си с местните доставчици на стоки и услуги, с което помогна редица бизнеси да продължат да работят. В дейността на ТЕЦ-а пряко и непряко са заети над 4 200 души. Тя допринася за повече от 15% от брутната добавена стойност на индустриалния сектор в област Стара Загора.

Припомняме, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда и допринася за гарантиране енергийната сигурност и независимост на страната. До сега енергийната компания е инвестирала над 1.4 милиарда лева за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда.

(СН)