ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепи здравната система в Старозагорско с над 350 000 лв. през последната година

136

Централата, която осигури ценни консумативи, предпазни средства и апаратура в подкрепа на борбата срещу COVID-19, отправя с благодарност поздрав към българските медици по случай професионалния им празник – 7 април

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари повече от 350 000 лева в полза на медицински и здравни заведения в региона на Стара Загора и Гълъбово, където се намира топлоелектрическата централа. Основната цел беше подпомагането на местните общности и болнични институции и подобряването на ефективността на здравните работници в борбата срещу епидемията от COVID-19.

От началото на пандемията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ направи три дарения на общинската болница в град Гълъбово. Беше доставена важна апаратура и консумативи за лечение – мултипараметрични монитори за интензивна грижа, мобилен рентген за графии на бял дроб, лични предпазни средства, дезинфектанти и бързи тестове. В началото на 2021 г. централата осигури спешен ремонт на стойност от над 55 000 лева и на системата за подаване на кислород в лечебното заведение. През пролетта на 2020 г. компанията подкрепи фонд „Обединени срещу COVID-19“ със 100 000 лева. Част от събраните от Фонда над 1 милион лева се разпределиха в подкрепа на общински болници и медицински центрове в област Стара Загора, припомнят от пресцентъра на компанията.

„Измина повече от година на трудни предизвикателства, в които българските болници положиха огромни усилия и грижи за своите пациенти. Още в началото на пандемията решихме, че не можем да бъдем безпристрастни зрители на случващото се. Променихме в движение стратегията си за социални инвестиции, за да бъдем полезни за тези, които водят битка със заразата на първа линия. Използвам Деня на здравето и медицинския работник – 7 април, за да благодаря от името на компанията на всички лекари, сестри, фелдшери, санитари и да ги уверя, че ще продължим да бъдем отворени към техните нужди“, заяви Надя Синигерска-Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

За да гарантира устойчивата работа на централата в период на повишен риск и да даде своя принос за облекчаването на здравната система, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ инвестира повече от 800 000 лева, за да подсигури в максимална степен здравето на служителите си и подизпълнителите. Бяха закупени тестове за COVID-19, предпазни средства, средства за дезинфекция, направени са много инфраструктурни промени. Мощностите на компанията продължават своята надеждна работа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за безопасност.

(СН)