ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна годишния планов ремонт на мощностите си

281

Ангажирани са над 25 външни фирми-подизпълнители с над 1000 души персонал. Всички вече са тествани за Covid-19

На 7 юни ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна годишния планов ремонт на мощностите си. В началото на месеца всички подизпълнители, които ще бъдат ангажирани в ежегодната профилактика, преминаха PCR тестове, които са част от превантивните мерки срещу COVID-19 в централата.

Ремонтните дейности, в които участват десетки фирми – външни партньори, ще протекат при строги мерки за безопасност, независимо от облекчената епидемична обстановка у нас. Планираната им продължителност е около 3 месеца. Профилактиката на съоръженията ще гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия, съобщиха от пресцентъра на компанията.

Организацията на дейностите е съобразена с изготвения анализ на нуждите и графика за работа на съоръженията, като са приоритизирани най-належащите работи. Ангажирани са голям брой инженери – специалисти, които ще планират и проследяват изпълнението на всички дейности. Паралелно с тях експертите на отдел „Снабдяване“ ще координират доставката на стотици резервни части от различни местни и чуждестранни доставчици – нелека задача в условията на засегната от пандемията верига на доставки. В хода на ремонтната кампания на територията на централата ежедневно ще работят повече от 25 външни фирми с над 1 000 души външен персонал, в допълнение на стотиците инженери и други специалисти на „КонтурГлобал“. За да подсигурява безопасното работно ежедневие, целият екип на отдел „Здраве и безопасност“ е на линия с денонощни дежурства.

„ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ е сред големите производствени мощности в България и има своето ключово място в енергийната система на страната. Грижим се централата винаги да е в отлично техническо състояние, за да можем да отговорим адекватно както на обичайните нужди, така и на непредвидени ситуации. За нас надеждната, ефективна и безопасна работа на централата е от първостепенно значение и влагаме много усилие и внимание в поддръжка и профилактика на съоръженията“, заяви изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система, което е особено полезно при увеличаване на дела на възобновяемите източници. От началото на 2021 г. централата осигури над 10% от потребената в страната електроенергия, която е достатъчна за покриване на потреблението на над 1 милион български домакинства, припомнят от ТЕЦ „“КонтурГлобал Марица Изток 3“.

(СН)