Табели информират за препарата, използван за дезинфекциране на градските площи

56

По предварително изготвен график Община Стара Загора продължава да извършва ежедневно обеззаразяване на различни райони в града. След извършване на дезинфекцията служителите поставят табели, в които се посочва наименованието на използвания препарат – биоциден разтвор, деня и часа, в който изтича експозиционното време на третирането, т.е. тридесетминутния период след извършване на пръскането. От общинското звено „Озеленяване и комунални дейности“ припомнят, че препаратът не е опасен за здравето на хората и домашните любимци, но апелират към отговорност при личната хигиена.

(СН)