С 20 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ закупуват медицински вертолет

165

Допълнително финансиране за над 108 млн. лв. получава управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Парите са за купуване на медицински хеликоптер, рехабилитация на 134 км републикански пътища, енергийна ефективност на сгради в малките общини и ново спортно оборудване на 80 професионални гимназии..

Това стана ясно по време на 15-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата, съобщиха от МРРБ, цитирани от news.bg. Заседанието бе водено от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. В него участваха и Аурелио Сесилио и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.

20 млн. лв. от допълнителните средства са определени за закупуване на хеликоптер за въздушно спасяване и превоз на пациенти. Вертолетът трябва да бъде закупен от МЗ. Нужно е да бъдат анализирани и идентифицирани най-подходящите площадки за излитане и кацане. Целта е да имат достъп до санитарен въздушен транспорт, както и трансплантация в цялата страна.

Сега в момента със 163 млн. лв. от ОПРР се ремонтират всички спешни медицински центрове в страната и се доставят 400 нови линейки.

За рехабилитация на републиканските пътища се предоставят над 57 млн. лв. Парите са и за изграждане на интелигентна транспортна система за повишаване на пътната безопасност, решиха още членовете на комитета.

С 55 млн. лв. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще може да ремонтира още шест пътни отсечки с дължина 134 км, свързващи 11 общини в шест области.

„Пет от допълнителните отсечки са в Северна България, с което потвърждаваме приоритета на правителството за подкрепа на развитието й“, посочи Николова.

С малко над 2 млн. лв. ще финансират проект на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за интелигентна транспортна система. Системата ще помага на водачите с навременна информация за пътната обстановка и състоянието на пътната мрежа, включително и наличие на инциденти.

Допълнителни близо 25 млн. лева ще получат 28-те малки общини и периферни райони в страната за саниране на жилищни и обществени сгради. Към тази сума ще има и допълнително още 14 млн. лв. спестен ресурс, който предстои да се насочи към тях в края на месеца. Така общият бюджет ще достигне близо 40 млн. лв.

По същата оперативна програма Министерството на образованието и науката ще получи около 6,2 млн. лв. за ремонт.

С над 4,5 млн. лв. от тези 6,2 млн. лв. ще бъдат ремонтирани 7 професионални гимназии и Тракийския университет. С останалите над 2,5 млн. лв. около 100 средни училища в страната ще получат ново спортно оборудване.