С над 4% е увеличена цената на тока за клиентите на EVN

140

От 1 юли дневната цена на тока за битовите клиенти на EVN България e 0.23155 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 4.12% спрямо досегашната цена от 0.22238 лв. (с ДДС) / кВтч. От същата дата нощната тарифа е 0.13158 лв. (с ДДС) / кВтч, като увеличението е с 4.13% спрямо досегашната цена от 0.12636 лв. (с ДДС) / кВтч.

Новите, по-високи цени на тока бяха утвърдени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Най-голямото увеличение, според решението на КЕВР, е за клиентите на EVN (от Югоизточна България), следвано от тези на ЧЕЗ – с над 3%, и „Енерго про“ – 1%.

Информацията за консумираната ел.енергия в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2020 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли. Общият брой на дните в отчетния период ще отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане, припомнят от EVN България.

(СН)