С жребий определят местата за продажба на слънчеви очила в Стара Загора

223

За разполагането на обектите за продажба на сладолед ще се проведе публичен търг с явно наддаване

На 6 април от 14:00 часа в залата на Културен център „Стара Загора“ ще се проведе жребият за определяне на местата на търговците, които ще продават слънчеви очила в периода 15 април – 30 септември. Утвърдената схема, критериите и изискванията за участие в процедурата са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция „Обявления“ – https://www.starazagora.bg/uploads/posts/zapoved_10-00-473_2023.pdf

Заявленията за участие в жребия се подават в Административно бюро „Център“ лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8:30 часа на 27 март до 17:30 часа на 31 март.

На 12 април от 10:00 часа в Зала No 1, ет. 2 в сградата на общинска администрация ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 1 май до 31 октомври на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за продажба на сладолед.

Локациите по утвърдените схеми и критериите за участие са достъпни на сайта на администрацията, в секция „Търгове“ https://www.starazagora.bg/bg/targove/targ-za-otdavane-pod-naem-na-chasti-ot-imoti-obshtinska-sobstvenost-za-postavyane-na-premestvaemi-obekti-tip-hladilna-vitrina-za-prodazhba-na-sladoled-na-14-april-2023-g

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12:00 часа на 10 април, включително, от служителите към АБ „Център“ – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ No 22, срещу 50 лева с ДДС за всяка позиция, внесени в касата на АБ „Център“.

Депозитите за участие в търга трябва да бъдат внесени до 16:00 часа на 10 април по банковата сметка на Община Стара Загора:

„УниКредит Булбанк“ АД,

BIC код: UNCRBGSF,

IBAN: BG 65 UNCR 7000 3322 2363 87

(СН)