Съдът на ЕС отхвърли иск срещу България за чистотата на въздуха

106

Съдът на ЕС съобщи, че иск на Европейската комисия за установяване на двойно неизпълнение на задълженията на България в областта на замърсяването на въздуха, е недопустим, предаде БТА.

В съдебното решение се отчита, че в официалното уведомително писмо, изпратено на България в края на 2018 г., ЕК не твърди и не установява с изискваната яснота, че решението на Европейския съд от 2017 г., установяващо първото неизпълнение на задълженията, все още не е било изпълнено междувременно.

Съдът уточнява, че европейските правила за качеството на въздуха въвеждат пределно допустими стойности за някои замърсители в атмосферния въздух и в случай на превишаване изискват държавите от

ЕС да приемат планове за качество на въздуха, така че срокът на превишаване да бъде възможно най-кратък. В решение от април 2017 г. Съдът на ЕС постановява, че България не е изпълнила посочените задължения.

През ноември 2018 г. ЕК изпраща на България официално уведомително писмо по наказателната процедура, като пише, че страната не е предприела необходимите мерки. Неудовлетворена от последвалия отговор от България, ЕК завежда съдебен иск, като предлага нашата страна да плати глоба до пълното приложение на европейските изисквания.