Студенти от Тракийския университет участват в eкопроучване

28

Студенти по Ветеринарна медицина, екология и зооинжинерство от Тракийски университет – Стара Загора, се включиха в дейностите на Сдружение „Природен Парк Сакар“ по проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“, който се осъществява в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Като част от теренните дейности младите природолюбители взеха участие в проверката на изкуствени гнездилки, поставени по-рано през годината от екипа на Сдружение „Природен Парк Сакар“.

Особен интерес сред младите ветеринари предизвикаха двойка кукумявки, които отглеждат своите пет малки в една от гнездилките. По време на акцията те имаха възможност да се запознаят отблизо с природата на Сакар планина, която е част от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Районът на Сакар е сред локациите, в които студентите от университета провеждат своите практики и стажове, тъй като това е едно от местата в България с високо ниво на биологично разнообразие.

(СН)