Студентите от Аграрния факултет на ТрУ се обучават в най-модерните ферми в страната

95

Студентите от Аграрния факултет на Тракийски университет се обучават в най-модерните ферми в страната, съобщиха от пресцентъра на старозагорския ВУЗ.

Една от тях е агростопанството в родопското село Устина, което развива разновидна дейност и позволява на всички специалности от Аграрен факултет да водят практическите си занятия на място и да се обучават технологично в най-модерното земеделие. Това стопанство е една от най-добрите производствени бази, разполагащо с модерна козевъдна ферма за породата Боер, с лаборатория за анализ на качеството на семенната течност за изкуствено осеменяване; автопарк с машини; рибарник; лозови масиви и винарна за производство на вино; колекционерско стадо с декоративни кокошки, токачки, пауни, фазани, пъдпъдъци.

Студентите по Зооинженерство се обучават в иновативната козевъдна ферма. Месото от френската порода Боер (единствената порода кози, селекционирана за месо) е диетично и деликатесно и се търси на световните пазари, като в САЩ цената на 1 кг достига до 40 долара. Животните се отглеждат пасищно, като в близост до фермата има над 150 декара високопродуктивни пасища, а по иновативна технология в системата ТРЕВОМАТ се произвежда свежа трева и през зимата. Козевъдната ферма в село Устина е изградена по технологичен проект на декана на Аграрния факултет на Тракийски университет доц. д-р Димитър Панайотов.

Студентите по Агрономство се обучават в лозовите и лавандуловите масиви, по Аграрно инженерство имат достъп до най-модерната техника в автопарка със селскостопански машини в стопанството, а по Рибовъдство и аквакултури се обучават в рибарника, където се отглежда риба за спортен риболов, както и в рибовъдната ферма в Йоаким Груево.

(СН)