Старозагорската езикова гимназия стана част от „Международната награда на херцога на Единбург“

224

От тази година старозагорската ГПЧЕ „Ромен Ролан“ вече е лицензиран оператор и част от огромното семейство на Фондация „Международната награда на херцога на Единбург“, която е създадена през 1956 г. и работи в над 130 страни в целия свят. До днес повече от 8 000 000 млади хора са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на наградата.

От 2014 г. Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ официално предоставя и координира наградата в България.

В края на миналата година пет преподаватели от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ преминаха обучение за лидери, които да подпомагат учениците, желаещи да участват в наградата. Над 30 ученици се включиха в това предизвикателство.

„Международната награда на херцога на Единбург“ е програма за личностно развитие, която развива ключови житейски умения като целеустременост, постоянство, работа в екип, самодисциплина и самоорганизираност. В нея младежите сами избират и планират своите дейности, поставяйки си лични цели и отбелязвайки своя напредък. Участниците работят в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на наградата – Злато, те участват в Проект в полза на общността, далеч от родното си място.

(СН)