Срещу банкови гаранции за 1.2 млн. евро старозагорските съветници разрешиха инвестиции във ФЕЦ на общинска земя

756

Общински съвет Стара Загора днес подкрепи даването на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на две инвестиционни намерения, свързани с изграждането на фотоволтаични централи (ФЕЦ) върху общинска земя. Двете предложения влязоха като извънредни точки на редовното януарско заседание на местния парламент. Голямата инвестиция е свързана с терен за 1000 декара. От петте инвестиционни предложения беше подкрепено това на фирма „Вип фешън инвест“ ЕООД. При гласуването местният парламент определи изпълнителят да предостави банкова гаранция за реализация на проекта в размер на 1 млн. евро. Фирмата ще разполага с 10 дни за предоставяне на сумата, а срокът започва да тече от момента, в който бъде приет предварителен договор от страна на Общинския съвет. С днешното си решение местният парламент фиксира и 24-месечен срок, с който фирмата-изпълнител ще разполага за изпълнение на законовите процедури.

При втората инвестиция, която съветниците разгледаха на заседанието, мнозинството подкрепи офертата на фирма „Рани зим енерджи“ ЕООД. Дружеството също бе задължено да осигури банкова гаранция в размер на 200 хил. евро заради по-малкия терен и инвестиция. И за тази инвестиция се фиксира срок от две години, в който фирмата следва да извърши законовите процедури за подготовка на инвестицията.

В рамките на днешното заседание беше избран временно изпълняващ омбудсман на Стара Загора, след като досегашният, Надежда Чакърова, по-рано през месеца стана част от екипа на кмета Живко Тодоров. Георги Туртуриков ще изпълнява функцията на обществен посредник до избора на титуляр. По този повод към местния парламент бе сформирана временна седемчленна комисия, която да изготви процедурата и правилата за избор. За председател бе определена Даниела Лекина от БСП.

Старозагорските съветници подкрепиха също предложението за разпределение на общинския жилищен фонд. От предложението на администрацията стана ясно, че апартаментите под наем, с които Общината разполага в началото на 2023 г., са 524.

27 са ведомствените жилища, а 8 апартамента ще бъдат ползвани като резерва в случай на нужда. В хода на дебатите Димитър Чорбаджиев (ДБ), Янко Янков (Истината за Стара Загора) и Галина Господинова (БСП) призоваха местната администрация да намали разпродажбата на този вид имоти. В отговор кметът Живко Тодоров посочи, че стратегията на местната власт е да разполага с такъв тип имоти на едно място, а не пръснати из целия град. По този повод той подчерта, че се върви към насочването на парите, получени от продажба на апартаменти, във фонд. Със средствата от него ще се реализират плановете на Общината. „Когато имаме групирани на едно място няколко жилища, ще можем да осъществяваме ефективен контрол по тяхното ползване“, посочи кметът.

С единодушие беше приет отчетът на местния парламент за периода от юни до декември 2022 г., а след дебати и серия от въпроси до кмета и годишният отчет на общинска администрация за отминалата година. По точката Живко Тодоров отбеляза, че има забавяне на инвестиционната програма поради късното приемане на бюджета и повишението на цените на строителните материали и дейности.

В рамките на редовното заседание беше подкрепено намерението на Общината да кандидатства по проект „Красива България“ за финансиране на ремонта на двора на Детска ясла No 7 „Еделвайс“. Стойността на проекта е малко над 426 хил. лв., а търсеното финансиране по мярката възлиза на 130 хил. лв., колкото е таванът по проекта. Одобрено бе и предложението Стара Загора да кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост за подобряване на условията в домовете за стари хора. Местният парламент даде своето съгласие за издаване на разрешително на частна фирма за водовземане от минералната вода на Баните. Въпреки изразените от Янко Янков съображения болшинството гласува „за“ с мотива, че искането е в изпълнение на Интегрирания план за развитие на Стара Загора до 2027 г.

Общински съвет Стара Загора задължи своя представител в борда на акционерите на Индустриална зона „Загоре“ да гласува с „против“ на предстоящото общо събрание, на което от „Националната компания индустриални зони“ е поискано да бъде освободен досегашният й представител Сашо Лозанов.

Живко ИВАНОВ