Спират евродокладите върху правосъдната ни система

22

Напредъкът на България по линия на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването й към ЕС. Необходимо е България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение. Това се казва в резюмето на Евродоклада за 2019 г., предаде news.bg.

В представянето изрично се казва, че преди да вземе окончателно решение за прекратяване на действието на МСП за България, Комисията ще се съобрази със становищата на Съвета и на Европейския парламент.

Най-новият доклад за действията на България за изпълнение на ангажиментите й във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на МСП, бе приет на днешното заседание на еврокомисарите. В него се разглежда постигнатият през изминалата година напредък в изпълнението на последните 17 препоръки, дадени от Комисията в доклада й от януари 2017 г. и със задоволство се отбелязва последователната работа на България по изпълнението на тези препоръки.

Еврокомисарите препоръчват България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение.

България трябва да продължи наблюдението на трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет. Той ще работи след приключване на мониторинга на Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с ЕК в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона.