Смях в залата: Съветник предложи ротационно председателство на ОбС Стара Загора по примера на сговора между ГЕРБ и ПП-ДБ

1192

Общо 49 предложения бяха разгледани в рамките на извънредната сесия на Общински съвет Стара Загора. В самото начало на заседанието председателят на местния парламент Мария Динева обяви, че изтегля внесената от нея точка за избор на резервен представител на Общината на извънредното заседание на ВиК-Асоциацията. Мотивът й за това е постъпило уведомление от областния управител, че насроченото за 7 юни заседание ще се състои неприсъствено и без конферентна връзка. Събранието на ВиК-Асоциацията има за цел да бъде разгледана инвестиционната програма на оператора. По повод темата Мария Динева разкри, че групата, сформирана от местния парламент през февруари за промяна в цената на водата, ще проведе второ заседание с управителя на ВиК – Стара Загора.

Очаквано дискусия в зала предизвика точката, свързана с приемане на годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие и разпределение на тяхната печалба. В предложението се посочва, че „Мересев“, „Автосервиз на здравни заведения“, „Комплексен онкологичен център“ и „Тролейбусни и автобусни превози“ приключват 2022 г. на загуба. Последното от дружествата е със счетоводна загуба от 633 хил. лева. „Диагностично-консултативен център – I“, „Медицински център – I“, „Дентален център – I“, „Център за психично здраве“, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар“, МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ завършват отминалата годината с печалба. Димитър Чорбаджиев настоя онези, които са подкрепили управителите на губещите предприятия, да поискат оставките им. Той обяви, че групата на „Демократична България“ няма да подкрепи така направеното предложение. Позицията му беше подкрепена от Янко Янков, който коментира, че предстоят промени в някои от дружествата. От своя страна проф. Иван Върляков и Антон Андонов обърнаха внимание, че някои от предприятията, като „Мересев“, имат преди всичко социална функция. По време на дебатите стана ясно, че управителят на „Мересев“ се е ангажирал до края на годината да намали задълженията на дружествата с 30 хил. лева.

В рамките на заседанието съветниците подкрепиха предложението Община Стара Загора да кандидатства по Механизма за възстановяване и устойчивост за ремонт на общежитието на спортното училище „Тодор Каблешков“. Старейшините дадоха съгласие за участието на общинска администрация за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. Поводът е пилотен проект за въвеждане на фамилно компостиране на биоразградими битови отпадъци за 300 домакинства от общината. Наред с това местният парламент премахна таксата за Зоопарка на 1 юни – Международен ден на детето, за всички на възраст между 4 и 18 години.

В отговор на питане от общинския съветник Димитър Чорбаджиев по повод новата транспортна схема на града зам.-кметът Радостин Танев обяви, че тя ще бъде представена пред старейшините идната седмица. От отговора му стана ясно, че договорът с фирмата-изпълнител на схемата е бил удължен с 6 месеца. Причината е изпълнението на ВиК-проекта в града, което е причинило забавяне на част от дейностите. Радостин Танев посочи, че на фирмата, изпълняваща транспортната схема, до момента не е налагана парична санкция.

Извънредното заседание на Общински съвет Стара Загора беше белязано от шеговито предложение от страна на Янко Янков, който декларира, че в духа на разбирателството между ГЕРБ и ПП-ДБ на национално ниво и местният старозагорски парламент следва да избере ротационен председател. Искането предизвика смях в залата.

Живко ИВАНОВ