След 11 години община Стара Загора има нов Общ устройствен план

1107
С пълно единодушие Общински съвет Стара Загора прие новия ОУП на община Стара Загора

С пълно мнозинство той беше приет днес от Общинския съвет

С пълно единодушие от 49 гласа (толкова бяха присъствалите на сесията общински съветници) местният парламент прие днес новия Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора, решението за чието изработване беше взето на 18 декември 2017 г.

„Не знам дали в историята на община Стара Загора е имало ОУП, който да е бил подложен на по-широко обществено обсъждане от този“, отбеляза съветникът от ГЕРБ адв. Таньо Брайков, уточнявайки, че само от Комисията по териториално и селищно устройство е бил връщан три пъти за преработка.

Новият ОУП на община Стара Загора е добър, това беше общото мнение на съветниците от различните групи, взели отношение по време на дебатите.

Новият ОУП предвижда нови жилищни зони в източната и западната част на града, разширяване на промишлената зона на юг, както и в посока изток. Нов момент в него е включването на всички 51 села. Около тях са предвидени нови жилищни зони, както и промишлени центрове около стопанските дворове.

Парк „Бедечка“ ще запази статута си на парк, зоната около Старозагорските минерални бани ще бъде разширена, а районът на бившето летище е предвиден като Зона за смесено обслужване и производство със запазване на пистата.

По време на сесията кметът Живко Тодоров изказа благодарност към екипа, който изработи плана и към проявената голямата активност от страна на старейшините.

Кметът отбеляза, че с новия ОУП се коригират наличните противоречия по отношение на действащи ПУП-ове и вече няма да се налага да се правят частични изменения на почти всяка сесия, което той определи като една порочна практика.

„Планът в цялост ще реши именно тези действащи противоречия и самите граждани ще бъдат по-спокойни, защото голяма част внасяха своите инвестиционни намерения на база приети ПУП-ове след приемането на ОУП през 2011 г., които обаче бяха в противоречия със самия ОУП. Това създаваше проблеми за администрацията, създаваше различни тълкувания, така че на първо място с приемането на новия ОУП се решава този проблем.

Отделно с новия ОУП не се застрашават действащи зелени площи в града, което е в синхрон с политиката на Общината и ОбС по опазването на зелените площи“, заяви Живко Тодоров, давайки пример с кв. „Казански“, където през годините имаше брожения във връзка с извършващо се строителство там.

„Но считам, че най-голямото достойнство на новия ОУП е това, че разширява значително зоната за инвестиции. На практика тя се разширява почти двойно на Индустриалната зона, която имаме към момента и това е в синхрон и с много от предложенията, които сме получавали от Камарата на архитектите в годините да се включат и частни терени, които да бъдат развити като индустриални зони“, добави кметът, уточнявайки, че става дума не само за терени около съществуващата Индустриална зона, но и за бившия Азотно-торов завод и прилежащи около него терени, което ще даде възможност за повече инвестиции в Стара Загора, от които градът има нужда.

Според кмета на някои места е възможно да възникнат проблеми, но по думите му перфектен ОУП няма, а с течение на времето всеки един случай ще бъде внимателно разгледан и при нужда ще бъдат направени корекции.

„ОУП не е догма, ЗУТ ни дава възможност при определени условия да извършваме частични промени в него“, припомни адв. Брайков. Същата позиция изрази и общинският съветник от БСП проф. Иван Върляков. „Искам да си пожелаем да има малки промени, това ще бъде гаранция, че новият ОУП е направен добре“, заключи проф. Върляков.

Йовка НИКОЛОВА