След трагичния инцидент и медийните спекулации от „Главна инспекция по труда“ съобщиха: „Арсенал“ няма неизпълнени предписания за осигуряване на безопасни условия на труд

849

„От 2016 година до този момент „Арсенал“ Казанлък няма неизпълнени предписания относно осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и няма наложени санкции за неизпълнени такива. Над 50% от предписанията се изпълняват още в хода на самите проверки.“.

Това съобщи днес началникът на отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Пенка Митрева на импровизиран брифинг пред „Арсенал“ по повод многобройните медийни спекулации.

Екип на Агенцията е на терен, за да се запознае на място и обследва причините, довели до трагичния инцидент на територията на Завод 3 в оръжейната фирма, вследствие на който загинаха двама работници от цех 130: 27-годишният Цеко Василев и 45-годишният Красимир Желев.

„Арсенал“ е предприятие с висок рисков потенциал и подлежи на регулярен и чест контрол на всеки 3 месеца, както и по отделни сигнали и при въвеждане на рискови производства. Нашата работа е основно превантивна и в резултат на намесата ни на територията на дружеството са въведени много подобрения по отношение осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

Част от тях са автоматизиране и роботизиране на производства, където има висок рисков потенциал.

На фона на световната практика в тези производства и предприятия винаги съществува риск, каквито и предпазни мерки да се вземат по отношение на безопасни и здравословни условия на труд. Не бива да се подценява и човешкият фактор и личната отговорност на всеки един работник и служител за живота и здравето му“, допълни Митрева.

Тя уточни, че за последната една година в „Арсенал“ са направени от институцията, която тя представлява, 100 проверки на различни дейности и производства, в резултат на които са констатирани 460 различни нарушения по отношение на безопасността на работа на територията на цялата фирма. Средно между 4.6 и 5 общо нарушения са установявали при проверка експертите на Инспекцията по труда. Основната част от тези нарушения са свързани с ненадлежното заземяване на машини, метрологичен контрол на манометри и термометри (уреди за измерване на налягане и температура), непочистени работни места от остатъчни взривни материали, използване на искрообразуващи инструменти и съоръжения. Проблем съществува и от страна на работниците по отношение на носенето на лични предпазни средства, каза още представителката на Инспекцията по труда.

За тези нарушения са налагани актове както на преки ръководители, така и на длъжности лица.

От наложените за година 20 административно-наказателни акта има издадени наказателни постановления на длъжностни лица, но не и на работодателя.

Заради неспазване на вътрешните правила, разпоредби и инструкции за безопасна работа Службата по безопасни условия на труд в „Арсенал“ от 2016-а до края на 2017 г. също е наказала 163-ма работници и преки длъжностни лица за различни нарушения, свързани с безопасността на работа, информира Красимир Папазов, ръководител на отдел „Безопасни условия на труд“ в „Арсенал“ АД.

За последните 3 години във фирма „Арсенал“ няма дефицит на защитно работно облекло и лични предпазни средства, специализиран софтуер следи системата за това и в този аспект сме безкомпромисни. Всеки един работник и служител има индивидуален картон, в който се отразяват защитните предпазни средства и облекла, които му осигурява фирмата, каза още началникът на отдела за безопасност в дружеството.

Само за миналата година за защитно работно облекло и защитни лични предпазни средства „Арсенал“ е вложил 700 000 лева. По спечелен от дружеството европроект за безопасни условия на труд са осигурени други допълнително 420 000 лева за закупуване на специално работно облекло и ергономични столове за работа, допълни Папазов. По думите му общо за последните 12 месеца 30 млн. лв. са вложените средства от страна на ръководството на фирмата за подобряване условията на работа, безопасност и защита здравето на работещите, чийто числен състав е 10 500 души.

Трудовите злополуки през изминалата 2017 г. спрямо предходната 2016 г. са намалели с 8 броя, като за миналата година е нямало тежки инциденти. Близо месец е първоначалното обучение на всеки новопостъпил на работа в дружеството. Тези, които не покажат качества за безопасно изпълнение на съответната работа, се пренасочват на друга, или се освобождават от фирмата. По отношение на инцидента от 14 март ръководителят на отдела за безопасни условия на труд в „Арсенал“ заяви, че процесуалните действия на специализираните органи и прокуратурата продължават на терен. С тях на място работи и вътрешна комисия от експерти на дружеството.

„До сега не е имало различия в установяването на причините за възникналите инциденти от вътрешната комисия на фирмата и следствието“, каза още Папазов.

(СН)