Скандално: За да спре тунела под Шипка, зам.-министър от кабинета на „Промяната“ го вкарал в резерват

1743
Бившият зам.-министър на екологията Тома Белев

За да бъде провалено изграждането на тунела под Шипка и обходният околовръстен път на Габрово, териториите, през които трябва да минават двете трасета, са вкарани в Плана за управление на парк „Българка“ като зони с резерватен режим с тотална забрана на каквото и да е строителство, предаде Еко новини.

Планът е изготвен от консорциум „Обединение Българка 2013“ с ръководител бившия зам.-министър на екологията Тома Белев от кабинета на Кирил Петков и приет от Министерски съвет на 30.12.2021 г., докато Белев е действащ зам.-министър на околната среда и водите.

В консорциума участва и WWF – Световен фонд за дивата природа, в който в България работи жената на Тома Белев – Веселина Кавръкова.

Стойността на поръчката е 2.6 милиона лева.

Със свое решение от 9 февруари 2023 г. обаче Административен съд – София, отхвърля решение No 894 от 30.12.2021 г. на Министерски съвет за приемане на Плана за управление на парк „Българка“. В съдебното решение е записано:

„Налице са неясноти по отношение на предвидени инфраструктурни проекти и обход на населено място с тунел под връх Шипка, които попадат в зона с предвиден резерватен режим“.

Мотивите на съда продължават с цитати от Плана:

„Планът за нов тунел и път под Шипка по долината на Козя река е заплаха за естествените екосистеми“.

От доводите на съда става абсолютно ясно, че в Плана на природен парк „Българка“ целенасочено са включени ограничения и забрани, които да провалят изграждането на този инфраструктурен проект, така важен за безопасността на движение, транспортната система на България и Източна Европа.

Решението на Административен съд – София, обаче може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок.

Ако Планът на парк „Българка“, приет набързо под натиска на Борислав Сандов и Тома Белев от кабинета „Петков“, влезе в сила, то в близките 10 години няма как да се започне строителството на тунел под връх Шипка. Това е така, защото плановете за управление на природните паркове са със срок на действие 10 години и имат силата на закон. Едва след петата, тоест през 2028 година, Планът на „Българка“ ще може да се промени. Но това е толкова сложна процедура, свързана с обществени поръчки и обжалвания, че никога не се е случвала.

Това е втори опит за блокаж на тунела от фамилията Белев – Кавръкова, припомнят от Еко новини. Още през 2013 г. WWF обжалваха Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта за тунел под Шипка. Същото направиха и от „Зелени Балкани“ – екоорганизация, на която Тома Белев беше председател на УС.

(СН)

Б.Р. В материала е използвана информация от Еко новини.