Ръководителят на ЕСР „Марица изток“ Борислав Димитров е „Енергетик на годината“

101
Борислав Димитров (вляво) с наградите, връчени му от изп. директор на "Мини Марица-изток" инж. Андон Андонов

Ръководителят на Електроснабдителен район „Марица изток“ при „Мини Марица-изток“ ЕАД Борислав Димитров е удостоен със званието „Енергетик на годината“ на Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ). Званието се присъжда за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката в България, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активната му работа като член на ББКЕ. Плакет и грамота му бяха връчени официално от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов по повод Деня на енергетика – 21 юни.

Управителният съвет на ББКЕ в навечерието на професионалния празник на бранша по традиция удостоява специалистите с принос за развитието на пазара на електрическа енергия, на електроенергийната инфраструктура, за напредъка по реализацията на проекти с привлечено безвъзмездно финансиране от европейските фондове. Тази година освен Борислав Димитров наградени бяха още Ангелин Цачев – изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Емил Кръстев – ръководител на сектор „Експлоатация на електрооборудване, електропроизводство 2“ при АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, Даниел Радовски – началник на „Котелен цех“ при ТЕЦ „Марица изток 2“, Георги Беловодски – управител на предприятие ВЕЦ при „Национална електрическа компания“ ЕАД, Младен Кръстев – директор на Дирекция „Реализация на инвестициите“ при „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и др.

Борислав Димитров е ръководител на Електроснабдителен район „Марица изток“ ЕАД от 2014 г. до настоящия момент.

Професионалната му биография започва през 1997 г., когато постъпва на работа като електролаборант в Електротехническа лаборатория в рудник „Трояново-север“ и целият му трудов стаж е свързан с „Мини Марица-изток“ ЕАД. От 2003 г. той е ръководител на звено „Пазар на електрическа енергия“ в управлението на въгледобивното дружество.

Завършил е средно образование през 1992 г. в Техникума по електротехника „Георги С. Раковски“ в родния си град Стара Загора със специалност „Автоматизация на производството“. Дипломира се като магистър по специалността „Електронна и комуникационна техника и технологии“ в Техническия университет в Габрово с втора специалност „Фирмено управление“.

(СН)