РИОСВ – Стара Загора, проверява сигнала за завишени стойности на формалдехид

159
Отчетените наднормени стойности на формалдехид от станцията на яз. "Копринка" на 11 март

„След постъпил сигнал за завишени концентрации на формалдехид край село Копринка РИОСВ – Стара Загора, извършва проверка по случая. Провежда се подробен анализ на данните, за вида и калибровката на апаратурата, както и проверка на достоверността на цитираните резултати. Изпратени са запитвания до фирмата-доставчик и до Община Казанлък, в качеството й на собственик на апаратурата“, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора.

Медията ни припомня, че сигнали до екоинспекцията за замерени наднормени стойности на формалдехид бяха изпратени през последните няколко дни от Сдружение „България за чиста Розова долина“ и кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.

„При четенето на данните от сензора до яз. „Копринка“ прави впечатление, че драстично високите стойности са отчетени само в първите дни на визуализирания период, а именно 09.03-13.03.2023 г., като най-високата стойност е регистрирана на 11.03.2023 г. Тези стойности, особено тези от 11.03.2023 г., значително се различават от стойностите, регистрирани след 15.03.2023 г., като разликата е между 29 119 микрограма/куб. м и 65 микрограма/куб. м.

Към момента информацията сочи, че високите стойности от първите дни са регистрирани, преди апаратурата да бъде въведена в нормална експлоатация. На това се дължи и драстичната разлика със стойностите от следващите дни.

След изясняване на случая ще уведомим гражданите за резултатите от проверката, като призоваваме всички да се отнасят отговорно към ситуацията и да се въздържат от научно и нормативно необосновани твърдения и всяване на паника сред населението“, се казва още в съобщението на РИОСВ – Стара Загора.

(СН)