РИОСВ публикува решението си за производството на формалин от „Кастамону България“

258
Заводът на "Кастамону България" в с. Горно Сахране

То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда или пред Административен съд – Стара Загора

РИОСВ – Стара Загора, публикува решението си, с което одобрява Доклада по оценката за въздействие върху околната среда относно инвестиционното предложение на „Кастамону България“ (бившата „Габровница“ АД) за разширяване на производството край павелбанското село Горно Сахране, предаде dariknews.

Припомняме, че инвестиционното намерение, което стана причина за протест на жителите от Павелбанско и Казанлъшко, беше подкрепено на 11 януари от екпертен съвет в РИОСВ, срещу което с „против“ гласуваха само трима от участниците в него.

Решението на екоинспекцията дава право на фирмата да започне реализация на инвестиционното си намерение. „Основната дейност на „Кастамону България“ е производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

Фирмата предвижда разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли и изграждане на нова инсталация за производство на формалин – суровината, която им е необходима за смолите. Капацитетът на инсталацията за формалин с концентрация 60% ще бъде 164.4 тона на ден или до 60 000 тона на година.

Едновременно с това се въвежда производство на нови продукти – освен карбамид-формалдехидна смола, която и до момента е произвеждало за нуждите си, предприятието ще произвежда още меламин-формалдехидна смола и меламин-карбамид-формалдехидна смола. Производственият капацитет на инсталацията за производство на КФС (карбамид-формалдехидна смола) ще се увеличи от 43 800 т/г. на 79 500 т/г., а на новите продукти – меламин-формалдехидна смола (МФС) и на меламин-карбамид-формалдехидна смола (МКФС) ще бъдат съответно – 8000 т/г. и 500 т/г., т.е. общият капацитет на инсталацията за производство на смоли се променя на 88 000 т/г.

Готовите смоли ще се съхраняват в 12 резервоара с обем от 35 до 300 кубични метра. За производствените си нужди предприятието черпи вода от река Габровница, като разрешеният лимит досега е бил 150 хил. кубични метра на година.

След реализация на инвестиционното намерение не се предвижда изменение на действащото Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Габровница.

„Изчисленията обаче показват, че само за новата инсталация за формалин ще са нужни до 90 хил. кубика вода годишно“, пише в обосновката на РИОСВ. В решението на регионалната екоинспекция, издадено въз основа на доклада по ОВОС, е отбелязано, че предприятието е с нисък рисков потенциал по отношение на околната среда и здравето на хората.

То може да се обжалва в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Стара Загора.

Позицията на РИОСВ, че бъдещото производство е с „нисък рисков потенциал“, не се споделя от хората, изразили недоволството си на протеста на 23 януари. Те се опасяват, че с реализация на инвестиционното намерение предприятието ще промени дейността си от дървообработващо в химическо и са твърдо решени да обжалват решението на екоинспекцията.

Б.Р. В материала е използвана информация от dariknews.