Рекултивираха старото сметище на община Стара Загора

627
Рекултивираното сметище в местността Мандра баир

То ще бъде превърнато в пасище на площ от 122 декара

Днес беше официално открито рекултивираното депо за твърди битови отпадъци в местността Мандра баир. В рекултивацията на старото сметище, където до края на 2017 година са били депонирани над 5 млн. тона битови отпадъци, са инвестирани 7.2 млн. лв.

В края на миналата година е приключил първият етап от техническата рекултивация на терена, като сметището е покрито с пластове пръст, глина и хумус.

Проектът „Закриване и рехабилитация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“ е на стойност 7 221 537 лв., като 6 138 307 лева от тях са по европейската оперативна програма „Регионално развитие“, а останалите пари са осигурени по линия на националното финансиране.

Окончателно работата на Мандра баир трябва да завърши до 13 април, когато бъде направена и биологичната рекултивация на някогашното сметище. То ще бъде превърнато в пасище на площ от 122 декара.

Участниците в официалното откриване

По време на работата тук са преуплътнени и затрупани с глина, пръст и хумус 225 хиляди куб. метра отпадъци, изградени са 9 газови кладенци, благодарение на които се улавя и отвежда от сметището газът метан, който преди време е изгарял неконтролируемо. Депото е използвано между 1973 г. и 1 януари 2017 г., когато заработи новото модерно сметище край село Ракитница. До тогава „Мандра баир“ беше единственото сметище на Стара Загора. Градът отделя годишно около 60 хиляди тона битови отпадъци. Очакванията са, че натрупаните тук 5 милиона тона боклуци ще изгният окончателно за 30 години. И занапред на рекултивирания терен ще има общинска охрана, която ще възпира желаещите да използват това място незаконно отново като сметище. Охраната ще има за задача да наблюдава и състоянието на отпадните води, като мониторингът ще продължи 3 десетилетия.

По думите на ръководителя на проекта Росица Копривчина по време на досегашните дейности са направени отводнителни канавки и дренажна система, които да отвеждат дъждовните води и инфилтрата. Това ще допринесе за предотвратяване на замърсяването на почвите и подземните води. Предепонирани са били 225 000 куб. метра отпадъци за оформяне на устойчиво тяло на депото.

На събитието днес присъстваха още зам.-кметът инж. Янчо Калоянов, гл. архитект на община Стара Загора арх. Виктория Грозева, секретарят на местната администрация Делян Иванов, Валери Николов, представител на фирмата-изпълнител „В и К Бунар“, експерти, гости и медии.

Петър ХРИСТОВ