Рекламна тарифа

ТАРИФА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 Г. ВЪВ ВЕСТНИК „СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ“ И САЙТА STAROZAGORSKINOVINI.COM

ЦЕНИ:

I. PR материали във вестник „Старозагорски новини“ + starozagorskinovini.com

  1. Вътрешни страници – 1 лв./кв. см;

фиксирано място – 1.20 лв./кв. см.

  1. Цветна последна страница – 2 лв./кв. см;

фиксирано място – 2,50 лв./кв. см.

  1. PR материали само в starozagorskinovini.com

– 150 лв. за публикация.

II. КАРЕ ВЪВ ВЕСТНИК „СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ“

Първа страница – 10 лв./кв. см;

Последна страница – 5 лв./кв. см;

Вътрешна страница – 3 лв./кв. см.

* Размер колони:

1 колона – 4.0 см; 2 колони – 8.4 см; 3 колони -12.8 см; 4 колони – 17.2 см; 5 колони – 21.6 см; 6 колони – 26.0 см.

III. БАНЕР В STAROZAGORSKINOVINI.COM

Една седмица – 150 лв.;

Две седмици – 200 лв.;

Три седмици – 400 лв.;

Четири седмици – 550 лв.

Размер 300px (ширина) на 250px

* Ако банерът не е предварително изработен – + 50 лв. еднократно за изработката му.

  1. ВЛАГАНЕ НА ГОТОВИ ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ – 200 лв. еднократно.

* ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС.

Изготвил: Йовка НИКОЛОВА
управител на „Старозагорски новини“ ЕООД

Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021 г.

Oфертни тарифи за сайта starozagorskinovini.com

Банери
– за една седмица – 100 лв.
– за две седмици – 120 лв.
– за три седмици – 150 лв.
– за четири седмици – 200 лв.

Публикуване на материал  – 50 лв. без ДДС

Забележка: За изработване на банер +50 лв. еднократно

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

Рекламна тарифа  (от 01.08.2023 г.)

SELRES_0.3560253592496727SELRES_0.3560253592496727

SELRES_0.32406672965111927SELRES_0.32406672965111927

SELRES_0.4014024601357924SELRES_0.4014024601357924

първа вътрешна последна
 пълноцветна  черно-бяла  пълноцветна
На страница 4.00 1.00 2.00
На фиксирано място 4.80 1.20 3.00
До главата 5.00

 

МАЛКИ ОБЯВИ ПЛАТЕНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
– текст – 0.30 лв./дума Заплаща се на кв.см в зависимост
– в каре – до 6 думи – 2.00 лв от страницата
– в каре – над 6 думи – 5.00 лв.
РЕКЛАМНИ ВЛОЖКИ
– влагани еднократно в пълен тираж (до 300 см2) – 250 лв.
– над 3 пъти последователно – 30% отстъпка
Цените са без ДДС
 
ОТСТЪПКА ПОД ФОРМАТА НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА
1. При 4 последователни публикации – 5-тата е безплатна
2. При 5 последователни публикации – 6-тата е безплатна


РАЗМЕРИ НА СТРАНИЦАТА
Височина: 39.00 см Широчина на 1 колона: 4 см
Шрочина: 26.00 см Широчина на 2 колони: 8.4 см
Брой колони: 6 Широчина на 3 колони: 12.8 см
Широчина на 4 колони: 17.2 см

 

Вестник „Старозагорки новини“ е с периодичност от понеделник до петък, формат А3, с 12(14 и 16) страници: черно-бели – вътрешни, и цветни първа, последна и някои вътрешни. Тиражът е 5000 броя. Разпространява се в общините: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Гурково, Николаево, Мъглиж, Павел баня, чрез РЕП и всички частни разпространители.