Рекламна тарифа

Рекламна тарифа на вестник „Старозагорски новини“
и сайта starozagorskinovini.com за изборите на 2 април 2023 г.

За партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г., рекламната ни тарифа е, както следва:

  1. Предизборна реклама във вестник „Старозагорски новини“

1 Публикуване на предизборни материали, придружени със снимки

Цена: 200 лв. без ДДС за материал

Отстъпка: При 5 заявени материала единият е безплатен

  1. Публикуване на предизборни интервюта

Цена: 300 лв. без ДДС за подготвено интервю от пиарите на партията. И 500 лв. без ДДС, ако интервюто бъде възложено на наш журналист

Отстъпки: При 2 публикувани интервюта общата цена е 500 лв. без ДДС за подготвени интервюта и 900 за авторски

  1. Публикуване на каре (банер):

– страница първа, пълноцветен печат, каре с размер 32 кв. см

Цена: 160 без ДДС

Отстъпка: За 5 карета общата цена е 700 лв. без ДДС

– страница последна, пълноцветен печат, каре с размери 50 кв. см

Цена: 100 лв. без ДДС

Отстъпка: За 5 карета общата цена е 900 лв. без ДДС

  1. Влагане във вестника на готови предизборни материали

Цена: 250 лв. без ДДС еднократно

  1. Предизборна реклама във starozagorskinovini.com
  2. Публикуване на бонер

Цена: за една седмица – 200 лв. без ДДС

за две седмици – 350 лв. без ДДС

за три седмици – 500 лв. без ДДС

за четири седмици – 600 лв. без ДДС

БОНУС

При сключване на договор с Вас всички материали и интервюта ще бъдат БЕЗПЛАТНО публикувани в сайта на „Старозагорски новини“

21.02.2023 г.
Стара Загора

Изготвил: Йовка НИКОЛОВА
управител на „Старозагорски новини“ ЕООД

Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021 г.

Oфертни тарифи за сайта starozagorskinovini.com

Банери
– за една седмица – 100 лв.
– за две седмици – 120 лв.
– за три седмици – 150 лв.
– за четири седмици – 200 лв.

 

Забележка: За изработване на банер +50 лв. еднократно

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

Рекламна тарифа  (от 01.01.2016 г.)

първа вътрешна последна
 пълноцветна  черно-бяла  пълноцветна  +1 допълн. цвят  пълноцветна
На страница 4.60 0.70 2.00 1.00 2.50
На фиксирано място 4.80 0.80 2.50 1.50 3.00
До главата 5.20

 

МАЛКИ ОБЯВИ ПЛАТЕНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
– текст – 0.30 лв./дума Заплаща се на кв.см в зависимост
– в каре – до 6 думи – 2.00 лв от страницата
– в каре – над 6 думи – 5.00 лв.
РЕКЛАМНИ ВЛОЖКИ
– влагани еднократно в пълен тираж (до 300 см2) – 250 лв.
– над 3 пъти последователно – 30% отстъпка
Цените са без ДДС
 
ОТСТЪПКА ПОД ФОРМАТА НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА
1. При 4 последователни публикации – 5-тата е безплатна
2. При 5 последователни публикации – 6-тата е безплатна


РАЗМЕРИ НА СТРАНИЦАТА
Височина: 39.00 см Широчина на 1 колона: 4 см
Шрочина: 26.00 см Широчина на 2 колони: 8.4 см
Брой колони: 6 Широчина на 3 колони: 12.8 см
Широчина на 4 колони: 17.2 см

 

Вестник „Старозагорки новини“ е с периодичност от понеделник до петък, формат А3, с 12(14 и 16) страници: черно-бели – вътрешни, и цветни първа, последна и някои вътрешни. Тиражът е 5000 броя. Разпространява се в общините: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Гурково, Николаево, Мъглиж, Павел баня, чрез РЕП и всички частни разпространители.