Рекламна тарифа

На вестник „Старозагорски новини“ и сайта starozagorskinovini.com

За партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

I. ПУБЛИКУВАНЕ НА ЧЕРНО-БЕЛИ РЕКЛАМНИ КАРЕТА И МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВЕСТНИК „СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ“

Вътрешна страница: рекламно каре – 0.70 лв./кв. см;
фиксирано място – 1.00 лв./кв. см.
Вътрешна страница: текстови материал със снимка – 0.50 лв./кв. см;
фиксирано място – 0.80 лв./кв. см.

(Заявките за черно-бели рекламни карета и текстови материали се дават до 12 часа в деня на отпечатването на броя.)

II. ПЪЛНОЦВЕТНИ РЕКЛАМНИ КАРЕТА И МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВЕСТНИК „СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ“

Първа страница: рекламно каре – 5.00 лв./кв. см.
Вътрешна страница: рекламно каре – 2.00 лв./кв. см;
фиксирано място – 2.50 лв./кв. см.
Вътрешна страница: текстови материал – 1.00 лв./кв. см;
фиксирано място – 1.20 лв./кв. см.
Последна страница: рекламно каре – 3.00 лв./кв. см.

(Заявките за пълноцветен печат се дават до 1 (един) ден преди отпечатването на броя.)

* Забележка: Размерът на каретата на ПЪРВА страница не трябва да бъде по-голям от 50 кв. см.

III. ВЛАГАНЕ НА ГОТОВИ ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ (ВЛОЖКИ) – 200 лв. за влагане в брой на вестник „Старозагорски новини“.

IV. ОТСТЪПКИ при заявка за цяла черно-бяла и пълноцветна вътрешна страница – 20% отстъпка от оферираната цена.

V. БАНЕР В САЙТА НА „СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ“ starozagorskinovini.com

– За една седмица – 200 лв.
– За две седмици – 350 лв.
– За три седмици – 500 лв.
– За четири седмици – 600 лв.

* Забележка: Ако банерът не е предварително изработен – + 50 лв. еднократно за изработката му.

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

01.10.2021 г.
гр. Стара Загора

Изготвил: Йовка НИКОЛОВА
управител на „Старозагорски новини“ ЕООД

Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.
Информация за договорите с политически сили за предизборната кампания за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021 г.

 

Oфертни тарифи за сайта starozagorskinovini.com

Банери
– за една седмица – 100 лв.
– за две седмици – 120 лв.
– за три седмици – 150 лв.
– за четири седмици – 200 лв.

 

Забележка: За изработване на банер +50 лв. еднократно

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

Рекламна тарифа  (от 01.01.2016 г.)

първа вътрешна последна
 пълноцветна  черно-бяла  пълноцветна  +1 допълн. цвят  пълноцветна
На страница 4.60 0.70 2.00 1.00 2.50
На фиксирано място 4.80 0.80 2.50 1.50 3.00
До главата 5.20

 

МАЛКИ ОБЯВИ ПЛАТЕНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
– текст – 0.30 лв./дума Заплаща се на кв.см в зависимост
– в каре – до 6 думи – 2.00 лв от страницата
– в каре – над 6 думи – 5.00 лв.
РЕКЛАМНИ ВЛОЖКИ
– влагани еднократно в пълен тираж (до 300 см2) – 250 лв.
– над 3 пъти последователно – 30% отстъпка
Цените са без ДДС
 
ОТСТЪПКА ПОД ФОРМАТА НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА
1. При 4 последователни публикации – 5-тата е безплатна
2. При 5 последователни публикации – 6-тата е безплатна


РАЗМЕРИ НА СТРАНИЦАТА
Височина: 39.00 см Широчина на 1 колона: 4 см
Шрочина: 26.00 см Широчина на 2 колони: 8.4 см
Брой колони: 6 Широчина на 3 колони: 12.8 см
Широчина на 4 колони: 17.2 см

 

Вестник „Старозагорки новини“ е с периодичност от понеделник до петък, формат А3, с 12(14 и 16) страници: черно-бели – вътрешни, и цветни първа, последна и някои вътрешни. Тиражът е 5000 броя. Разпространява се в общините: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Гурково, Николаево, Мъглиж, Павел баня, чрез РЕП и всички частни разпространители.