Регионална лекарска колегия – Стара Загора, подкрепи протеста на служителите на НЗОК

480
Участници в протеста на НЗОК вчера

Регионална лекарска колегия – Стара Загора, днес обяви с декларация солидарност и подкрепа на протеста на служителите на Националната здравноосигурителна каса.

Припомняме, че вчера служители на НЗОК в различни градове на страната излязоха на протести с искане за увеличение на заплатите им и осигуряването на още 200 щатни бройки в системата, които да поемат дейностите по администрирането на помощните средства за хората с увреждания, които от 1 юли вече ще са в правомощията на здравния фонд вместо на Агенция „Социално подпомагане“. Работещите в НЗОК настояха исканията им да залегнат в актуализацията на бюджета, в противен случай заплашват да спрат плащанията към договорните партньори: лекари, болници, аптеки, лаборатории.

Понастоящем в проекта за актуализация на бюджета на НЗОК е заложено разкриването на допълнителни 100 щатни бройки персонал за дейности, свързани с прехвърлянето на помощните средства за хората с увреждания, за което се заделят 4 млн. лева за разходи до края на годината. Според хората в системата обаче този персонал не е достатъчен. Предвидени средства за увеличение на заплатите в актуализацията няма.

„Регионална лекарска колегия – Стара Загора, заявява подкрепа на протеста на служителите на Здравноосигурителната каса. РЛК – Стара Загора, приема мотивите за протеста – галопираща инфлация, кризата в държавното управление, неразбиране от ръководните органи за финансовото състояние на служителите на РЗОК и НЗОК. Считаме обявения протест за справедлив, защото е насочен срещу ниското заплащане на труда на служителите на здравната каса, на които се налага с унизително ниски заплати да администрират бюджет в размер над 6 млрд. лв. плащания към договорни партньори – общопрактикуващи лекари, стоматолози, специалисти, лаборатории, болници.

РЛК – Стара Загора, подкрепя и другите искания на стачкуващите – Министерството на здравеопазването да отпусне нови работни места от 1 юли, когато служебните задължения на служителите ще нараснат поради прехвърляне на функции от Агенция „Социално подпомагане“ към НЗОК за администриране на помощните средства“, гласи декларацията на РЛК – Стара Загора.

(СН)