Разкриха изнесено работно място на Бюрото по труда в центъра на Стара Загора

83

То се намира в Туристическия информационен център и започва работа от утре

Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора, съвместно с Община Стара Загора разкриха изнесено работно място за регистрация на търсещи работа лица, освободени от трудови отношения поради извънредното положение в страната.

Считано от 8 април (сряда) желаещите да се регистрират като безработни могат да посетят не само Бюрото по труда с адрес „Стефан Караджа“ No 8, но и временното работно място, което се намира в Туристическия информационен център на Общината – бул. „Руски“ No 27 (под Художествената галерия). Работното време ще е от 9:00 до 17:00, с почивка от 12:00 до 13:00 часа.

От Бюрото по труда препоръчват на хората, които ще използват услугите на временното работно място, да се съобразят с въведените противоепидемични мерки и да спазват всички хигиенни изисквания и социална дистанция.

Заявления за регистрация могат да се извършват по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията по заетостта: az.government.bg. На страницата има и помощна информация за начина за ползване на ССЕВ.

Агенцията изисква от клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. В бюрата по труда няма да се допускат лица, за които не е изтекъл карантинният срок, а за установените случаи на нарушение ще се уведомяват компетентните органи. Всеки, желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни. Данните му ще бъдат сравняване със списъците, които Бюрото по труда получава от РЗИ. В случаи на декларирани неверни данни ще се носи отговорност, обясни директорът на Бюрото по труда в Стара Загора Любен Георгиев.

(СН)