Публичното обсъждане на проектобюджета на Стара Загора ще е на 22 януари

67

На 22 януари от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Стара Загора за 2020 година. Поканата за участие в общественото обсъждане е отправена от кмета Живко Тодоров на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

Материали за проекта на Бюджет 2020 година са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора – starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2020 година могат да се представят в деловодството на общината, както и на електронните адреси: mayor@starazagora.bg и s.deneva@starazagora.bg до 21 януари.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. (042) 600 906 и (042) 614 634.

(СН)