Проекти на 5 старозагорски институти ще получат финансиране по програма на Национален фонд „Култура“

332

Държавен куклен театър, Държавна опера, Градска художествена галерия, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора са допустими кандидати по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд „Култура“. Общо от страната с проекти са участвали 133 кандидати, от които 108 са одобрените за финансиране, сред които са и старозагорските институти.

Представяме накратко одобрените от Фонда старозагорски проекти:

Кукленият театър кандидатства с проект за иновация, поставяйки за основен фокус създаването на експериментален спектакъл по текстове на Вапцаров. Планът за реализация включва създаване на спектакъл от дебютиращ режисьор и провеждането на предварителен двуседмичен уъркшоп, обучение в областта на мениджмънта и маркетинга за повишаване компетенциите на екипа, развиване и надграждане дейността, свързана с дигитализацията на кукли от репертоарната програма и подобряване на материалната база. Представена е ясна и конкретна стратегията за привличане на публика и нейното задържане. Залага се на активна разработка на социалните платформи на театъра с представени параметри по реализация на дейностите, както и постигнатите резултати. Бюджетната матрица е разписана коректно спрямо условията, гласи становището на Управителния съвет на Фонда. Другите дейности, подадени от Кукления театър, са обвързани с повишаване на квалификацията на отдел „Маркетинг и реклама“ във връзка с дигиталното представяне на институцията и надграждане на проект „Дигитално оживели кукли“.

Държавната опера е предложила продукцията „Фауст – опера с кукли“. Тя обогатява репертоара им с постановъчно решение, в което е интегрирана класическа драматургия, оперно произведение и куклено изкуство. Творбата, освен със своята непреходна житейска и философска фабула, съдържа възможности за импозантно и зрелищно сценично представяне. Екипът на проекта ще развие и умения за съвместна работа с представители на различни изкуства в намирането на общи творчески решения и в достигането до нови публики. Становището на Фонда гласи, че Държавна опера – Стара Загора, доказва наличието на екип с висока професионална квалификация и реализация на проекти извън стандартната издръжка. Посочени са партньорски взаимоотношения с местни и международни организации, осъществени образователни дейности, насочени и към детската аудитория, както и участие в международни инициативи и проекти.

Градска художествена галерия е кандидатствала с идея за дигитално представяне на експозициите си. Основната цел на проекта е да се реализира чрез онлайн система, съпътстваща дигитално представяне на авторите в основните експозиции на галерията, чрез генериране и монтиране на 185 QR кода за достъп до интернет страници и информационни бази данни, достъпни за всеки посетител след сканирането на изображението със смарт мобилно устройство. Кодовете ще бъдат поставени на видно място до 238-те произведения в залите на галерията. Предвижда се създаване на нов информационен и интерактивен уебсайт на институцията. Оценката на Фонд „Култура“ е положителна и гласи, че проектното предложение съответства на приоритетите на програмата. Предвижда се и работа както с традиционните за галерията публики, така и работа с лица със СОП и такива, включени в различни социални програми.

Драматичен театър „Гео Милев“ е подал проект „Театър за всички, Шекспир за всички“. В него е включено закупуване на техника, която ще позволи адаптирането и реализацията на представлението „Сън в лятна нощ“ на откритата сцена на Античния форум. Предвидено е заснемане от местна телевизия – ТВ Стара Загора, с три камери, което ще постигне целта за неговата дигитализация. По време на записите да има снимки и клипчета, които да се използват за реклама, също е заложено, както и провеждане на четири уъркшопа и една практическа работилница за деца и младежи.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ представя пред програмата идеята за „Колелото на емоциите“. Целта на проекта е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност. Акцентира се върху любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх, създаването на методология и изграждане на екип от консултанти-библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. В осмислянето на словото чрез собствените емоции се включват артисти, художници, писатели и музиканти. Проектът е предвиден да създаде устойчиви дейности, които да могат да се мултиплицират в сродни организации.

(СН)