Проверяват за нарушения собствениците на домашни любимци в Стара Загора

176

Размерът на глобите варира от 50 до 300 лв.

Продължават проверките за неспазване на законодателството, регламентиращо отглеждането на домашни любимци в Стара Загора, както и съставянето на актове за установяване на административно нарушение, съобщиха от пресцентъра на Общината. Размерът на глобите варира средно от 50 до 300 лева.

На собствениците с нередовни ветеринарномедицински паспорти се правят предписания за привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Контролът за спазване на изискванията на действащото законодателство е постоянен, категорични са общинските служители, които освен на обход в града, разчитат за установяване на нарушения и на сигнали на граждани на Горещия телефон на Общината. Приоритет на проверките и тази година ще бъдат парковете в града.

При присъствие на домашен любимец на обществено място собственикът или лицето, водещо животното, е длъжен да не го оставя без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му, да носи със себе си административния му паспорт и да го представя за проверка на компетентните общински органи. В наредбата ясно е описано, че собствениците трябва да почистват след своите компаньони при разходка. Свободното пускане на животните е редно да се случва само на регламентираните за това места.

Общинската наредба задължава стопаните на домашни любимци да не допускат замърсяване на общи части или части от сгради, както и да предприемат мерки да не бъде нарушавано спокойствието на живеещите в непосредствена близост до животното за времето от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа. Забранено е отглеждането и оставянето без надзор на животни-компаньони на открити тераси и балкони на сгради, в избени или тавански помещения, общи части на жилищни сгради, гаражи и междублокови пространства.

До 31 март е срокът за заплащане на таксата за домашно куче в Стара Загора. Размерът й е 24 лева, а събраните средства отиват за дейности за намаляване на популацията на бездомните животни в общината. Тримесечен е срокът от датата на придобиване на куче, в който собственикът е необходимо да подаде декларация в Общината по постоянен адрес и да се издаде административен паспорт по образец. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), стопанинът е длъжен да уведоми за това, като подава нова декларация в 14-дневен срок, припомнят от Общината.

(СН)