Приеха окончателния вариант на Областната здравна карта

2856

С 19 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Комисията за изработване на Областна здравна карта, с председател областния управител Гергана Микова, е гласувала окончателния й вариант на второто си заседание в петък.

Проектът за здравна карта е бил подготвен съвместно от експерти на РЗИ – Стара Загора, и РЗОК след сериозни анализи и статистика за ползваемостта на легловата база в болниците от Старозагорска област за последните години.

„Областната комисия стои зад запазването на целостта и обемите на общинските болници в областта. Основен приоритет на здравната карта е достъпност до специализирана помощ на всички жители, включително и в малките населени места“, обобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Представителите на БЛС, БЗС и БАПЗГ са подкрепили единодушно Областната здравна карта. По време на заседанието са били изслушани и внесените седем становища. Те ще бъдат приложени като доказателствен материал към Областната здравна карта, която ще бъде изпратена в Министерството на здравеопазването и ще стане част от Националната здравна карта.

Според Гергана Микова членовете на Комисията са направили всичко възможно да защитят интереса на гражданите за бърз и качествен достъп до здравеопазване, какъвто е смисълът на гласуваната здравна карта.

(СН)