Привличането на стратегически международни инвеститори в ТЕЦ 3 бе най-добрият вариант за нас

96
Главният инженер на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" Николай Николов работи в централата от 22 години

Това заяви главният инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Николай Николов

– Г-н Николов, в края на юни се навършиха 9 години от идването на „КонтурГлобал“ в България. Какво се промени през това време?

– Първо ми се иска да напомня, че беше направена широкомащабна рехабилитация на електроцентралата, която й осигури допълнителен живот за повече от 15 години напред, по-добра ефективност, пълно съответствие с европейското екологично законодателство.

Основните насоки за развитие през последните години бяха свързани с оптимизиране на производството и работата с персонала за постигане на по-добри производствени резултати – по-висока разполагаемост и ефективност, което гарантира и добри финансови резултати.

През тези 9 години, във връзка със завишаващите се изисквания на екологичното законодателство, „КонтурГлобал“ инвестира и средства за допълнителна модернизация на енергийните блокове, свързана с намаляване на емисиите на азотни окиси от 500 на 180 мг/м3. Извършихме и модернизация и на сероочистващите инсталации, в резултат на което беше повишена ефективността на очистване от 94% на 96%.

– ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е от ключово значение за българската енергетика. След сериозните инвестиции в модернизация на централата как се оптимизира нейната работа през годините? Може ли да се гарантира, че ще е в състояние да произвежда електроенергията, необходима за сигурността на българската енергийна система?

– Резултатите през изминалите години показват, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е надежден партньор на НЕК, който осигурява годишно между 10 и 15% от необходимата електроенергия на страната, участва активно в регулиране на баланса на електроенергийната система. Тя ще бъде изключително необходима и в бъдеще за осигуряване на стабилната работа на системата.

– Имаше ли алтернативи пред централата към момента, преди включването на стратегически международен инвеститор в проекта за модернизация? Какво щеше да бъде настоящето й без стратегическите инвеститори и тяхното ноу-хау?

– Разбира се, могат да бъдат разглеждани различни сценарии. Но съдейки по добрите управленски практики, внедрени в нашата централа през годините, категорично бих казал, че привличането на стратегически международни инвеститори с богат опит в енергетиката бе най-добрият вариант за нас.

– COVID-19 е предизвикателство за света от няколко месеца насам. Какво се случва зад стените на централата от началото на световната пандемия и как се гарантира надеждността на работата й?

– Работя в централата вече 22 години. Много предизвикателства сме посрещали и преодолявали с успех през годините. Още от самото начало на пандемията стана ясно, че е необходимо да предприемем бързи и адекватни мерки, за да съхраним здравето и безопасността на всички, които работят на територията на електроцентралата. За всички беше ясно, че трябва да опазим екипа. Затова изготвихме план за работа в променените условия, изпълниха се множество превантивни мерки, които да обезпечават работата на електроцентралата, като същевременно се спазват и всички мерки за недопускане разпространение на зараза. Въпреки промяната съм убеден, че ще се справим успешно и с това предизвикателство.