Президентът наложи частично вето на Закона за енергетиката

439

Президентът Румен Радев наложи поредно вето седмица преди края на 48-ото Народно събрание.

На 24 януари в Народното събрание е постъпил указ, с който държавният глава връща Закона за енергетиката за повторно обсъждане, приет на 12 януари, съобщи пред пленарната зала председателстващият заседанието на НС Росен Желязков.

Румен Радев оспорва не целия закон, а само една разпоредба. Той връща за повторно обсъждане само параграф 24 от Закона за енергетиката с мотива, че той противоречи на норми на ЕС.

Става въпрос за вече приети от България регламенти през 2017 г. Разпоредбата се отклонява от посочените норми от регламент на ЕС, с вече приетото от България задължително балансиране за 15 минути и връща сетълмента, извършван на времеви интервал от един час, пише в президентските мотиви.

Поправката е в интерес на бизнеса, но се приема, че тя уврежда интересите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Последните промени в енергийния закон, приети преди десетина дни, даваха възможност за инсталиране на мощности за съхранение на електроенергия, които вече стават част от енергийната система на страната.

Чрез промените в закона се създаде нов раздел „Съхранение на електрическа енергия“, в който се регламентира тази дейност като оператор, съоръжение за съхранение, равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи и равнопоставен достъп до всички пазари на електроенергия и евентуални механизми за балансиране на капацитета.

Предложените изменения в Закона за енергетиката предоставят възможност на оператора на преносната мрежа да предложи временна схема на присъединяване на цялата или част от заявената мощност в случаите, в които за целта на присъединяване следва да се извърши реконструкция и развитие на мрежата.

Няма да се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 МW включително, вместо досегашните 5 МW, гласяха още поправките. Тези текстове обаче не са оспорени от президента.

Депутатите имат само една седмица време да преразгледат закона и да го приемат повторно или да отхвърлят ветото на президента, тъй като на 3 февруари Румен Радев разпуска парламента.

Източник: dir.bg