Предстоящ екопроект в старозагорския кв. „Железник“ беше обсъден днес на експертно ниво

381
Участниците в експертното обсъждане на проекта

Подмяна на настилка, озеленяване, използване на слънчева енергия и дъждовна вода за създаване на благоприятна среда за живеещите са планираните дейности

Днес в Община Стара Загора се проведе среща за експертно обсъждане на предстоящ проект, целящ адаптация към климатичните промени.

Проектът касае инвестиционна мярка „Зелени решения за междублоково пространство в кв. „Железник“ за преодоляване на „Градския топлинен остров“.

„Участието ни в този иновативен проект дава възможност да работим заедно с колегите от другите общини, Националния доверителен екофонд и норвежките партньори за прилагане на решения за справяне с негативните въздействия, причинени от климатичните промени. За нас е важно да изпълним пилотно тази мярка, за да можем да планираме същото или подобно действие на повече места в града ни“, заяви по време на срещата зам.-кметът по транспорт, чистота и екология Йордан Николов.

Директорът на Национален доверителен екофонд Ирена Пенчева, който е водещият партньор на този проект, представи историята на инициативата, първите стъпки и подходите, които се прилагат, а екипът на Община Стара Загора презентира предлаганата мярка, избора на обект и дейностите.

Избраният по проекта обект понастоящем се използва за паркиране на личните автомобили на живеещите и е бетонна площадка на две нива с частично затревени участъци. Налични са единични дървета, стари метални уреди от детска площадка: катерушка, люлка и пързалка, улично осветление и дървени пейки. Автомобилите се паркират върху част от асфалтирани алеи от западната и южната част на площадката на междублоковото пространство и западно от един от жилищните блокове, стана ясно по време на срещата.

През летните дни пространството се нагрява силно от слънцето, жилищните блокове акумулират чрез черните си покриви и панелни конструкции голямо количество топлина, която впоследствие излъчват в околното пространство.

Дървесната растителност, засадена в прилежащите територии на жилищните блокове, не прави сянка както на площадката, така и на местата за паркиране на автомобили. Поради тези причини междублоковото пространство не се използва активно от живеещите в района и не е притегателно място за хората в квартала.

Проектът на Общината предвижда прилагане на комбинирани мерки – подмяна на настилката, озеленяване, използване на слънчевата енергия и дъждовната вода за преодоляване на ефекта на „градския топлинен остров“ и създаване на благоприятна среда за отдих и социални контакти през горещите летни дни на живеещите в малък район на старозагорския кв. „Железник“.

На срещата присъстваха експерти и началници на отдели на общинска администрация, местни групи от експерти и професионалисти, архитекти, озеленители, общински и регионални служби.

Събитието е в рамките на Предефиниран проект No 3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, по който Община Стара Загора е партньор.

(СН)