Представят фотоизложба на деца от социални институции

100

На 16 януари (четвъртък) в Културно-информационен център – Казанлък, от 16 часа ще бъде представена фотоизложба „Открий ме“. На нея ще бъдат показани фотографии на децата и младежите от центровете от семеен тип в града, управлявани от Фондация „Сийдър“. Фотографиите са заснети по време на сесиите по фотодрама и имат за цел да повишат информираността за възможностите и потенциала на децата и младежите. На откриването на изложбата ще присъстват представители на местната власт, Дирекция „Социално подпомагане“, партньорски организации, училища и др.

Изложбата се осъществява по проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.“, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с бенефициент Фондация „Сийдър“. Дейностите по проекта бяха насочени към насърчаване на социалното включване на децата и младежите от центровете от семеен тип, управлявани от фондацията, развиване на талантите им и подкрепа на личностното им развитие.

Снимките от фотоизложбата ще останат в залата на Културно-информационния център до края на януари 2020 г.

(СН)