Представят възможностите за малките хора в Стара Загора

150

Информационна среща за представяне възможностите на малките хора и ролята им в обществото, както и създаване на партньорство с местната власт ще се проведе в Стара Загора на 20 юли. Форумът ще започне в 11 часа в общинската зала „Петко Рачов Славейков“.

Националната организация „Малки български хора“ реализира проект на тема „Равни шансове за малките хора в България“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По проекта е изграден Център по въпросите на малките хора в България, единствен на Балканския полуостров и трети в Европа. В Центъра се предоставя комплекс от социални услуги, рехабилитация, трудотерапия, съдействие пред компетентни институции, временно настаняване. В него работи екип от специалисти като социални работници, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт. Центърът играе роля на медиатор между членовете на организацията на малките хора и заинтересованите институции, оказва логистична подкрепа и насочва към компетентните медицински специалисти.

Важна част от реализацията на проекта е провеждането на инициативи за информиране и представяне на възможностите на малките хора и ролята им в обществото, организиране на регионални срещи за създаване на устойчиво партньорство между специалистите в Центъра и местните власти, институциите, ангажирани с хората с увреждания, доставчиците на социални услуги и самите хора с увреждания. Предстои изграждането и на мрежа за взаимопомощ между Центъра и институциите, да се идентифицират малките хора извън структурите на организацията, а партньорството с местната власт да е с устойчив характер.

(СН)