Председателят на групата на ГЕРБ в ОбС Стара Загора Диян Димитров: Помощта за новородените ще стартира още тази година

2153
Диян Димитров

– Г-н Димитров, на 13 февруари предстои извънредна сесия на Общински съвет Стара Загора. На нея ще бъде гледан бюджетът на Общината за 2020 г. Ще подкрепи ли групата на ГЕРБ проектобюджета, внесен от администрацията?

– Да, разбира се! Община Стара Загора е една от най-предвидимите и последователни по отношение на финансите общини. Винаги сме се старали приходната и разходната част да съвпадат, за да не се поемат излишни кредити. Запазва се добрата работа на местната администрация с европейските програми и тяхното привличане. Ето защо съм категоричен, че групата на ГЕРБ ще подкрепи бюджета.

– Близо 150 млн. лв. е финансовата рамка на бюджета. Ще бъдат ли достатъчни за изпълнението на всички искания?

– Парите никога не стигат, но е факт, че имаме рекорден бюджет. Няма да е някаква сензация, ако кажа сега, че догодина бюджетът ще бъде по-голям от настоящия. Истината е, че просто разходните стандарти растат и затова държавно делегираните дейности се увеличават. По линия на собствените приходи промяна няма, защото налозите са запазени. Това са реалностите и трябва да се съобразяваме с тях. Същевременно инвестиционната програма е в рамките на възможностите.

– Малко след общественото обсъждане, което се проведе на 22 януари, от БСП излязоха с пакет от искания, насочени към социалната политика. Те призоваха да бъде отпусната еднократна сума за новородено дете на родители в размер на 1000 лв., както и Община Стара Загора да осигури близо 2.5 млн. лв., с които да бъдат поети таксите в детските ясли и градини. От левицата поискаха също, подобно на ВМРО, създаването на фонд за подкрепа на талантливи деца, ремонт на училищни дворове, както и Общината да придобие 20 апартамента, с които да подпомогне млади специалисти. Как гледате по същество на този пакет от искания? Кои от така направените предложения смятате, че могат да бъдат реализирани?

– Всяко едно от предложенията има своята ценност. Ние също сме размишлявали върху тях. За съжаление, работим в условията на ограничени финанси. Затова смятам, че предложенията на БСП няма как да залегнат изцяло в настоящия бюджет. Те са за два, да не кажа три бюджета. Що се отнася до подпомагането на родители, дори в момента има две паралелни програми. Едната е на ВМРО, а другата – на „Народен съюз“. Това, което мога да кажа, е, че с двете политически формации водим задълбочени разговори и се стремим да достигнем до едно общо предложение. Надявам се, че от средата на тази година ще можем да стартираме една такава програма и да подпомагаме младите семейства. Помощта няма как да бъде в размера, който БСП предлагат, защото тя е твърде висока. Първата година ще бъде пилотна, затова трябва да подходим по-разумно, с по-нисък праг. Ще имаме възможност да видим как точно работи и съответно в бъдеще да повишаваме помощта.

– Каква е обсъжданата сума, която дискутирате с Вашите колеги от ВМРО и „Народен съюз“?

– Ще бъде между 400 и 500 лв. при раждането на първото дете. Средствата за тази дейност ще бъдат заложени още в настоящия бюджет. Колегите от ВМРО дори предлагат за начало да бъде използвана една знакова дата – 1 юни – Денят на детето. Все пак има неща, които трябва да изчистим, за да бъде всичко готово.

– В началото на седмицата започна разискването на бюджета в отделните комисии. Имате ли допълнителни предложения?

– Има нови моменти. Те касаят дейността на общинските дружества. Аз самият съм вносител на едно предложение, свързано с изграждането на общежитие към ПФК „Берое“. Това стана възможно, след като в последните дни на 2019 г. бе постигнато съгласие и с помощта на изпълнителния директор на ТЕЦ „Марица изток 2“ и на изпълнителния директор на клуба на Общината бяха изплатени 960 хил. лв. Това е една сума, която бе натрупана в годините по линията на дължим данък дарение. На 30 декември тези средства бяха преведени към Община Стара Загора, с което изграждането на общежитието бе обезпечено. Тепърва предстои проектиране, но мястото на това съоръжение, според мен, трябва да бъде зад източната врата на тренировъчното игрище. Там има достатъчно място за това и се надявам, че ще стане нещо наистина много красиво.

– Изгладихте ли отношенията с „Народен съюз“, които не подкрепиха предложението за повишение на такса смет?

– Факт е, че имаше подобно разминаване между нас. Това беше първият препъни камък в нашата комуникация, но аз лично смятам, че темата е затворена за ГЕРБ. Оттук нататък сме готови по всеки един въпрос да дискутираме, и не само с „Народен съюз“. Ние не сме се капсолирали. Въпросът е да спазваме рамката на бюджета. По повод такса смет напомням, че от следващия месец предстои да създадем една комисия, в която да влязат представители на всички политически сили. В нея ще разгледаме много задълбочено въпроса. Някои колеги преди повече от месец обявиха, че в Общината има резерви, които да компенсират отчисленията към МОСВ. Ако не е за сметка на инвестициите, аз лично съм готов да дискутираме въпроса. От много години се занимавам с местни финанси. Моята гледна точка е, че резерви има, но те са в един по-дългосрочен план. Общината предоставя една услуга, която е свързана с разделното събиране, това са зелените и жълтите контейнери. Тази услуга в момента не се заплаща от местната администрация, тя ни се предоставя безплатно от една пловдивска фирма. За количеството, което се получава при разделното събиране на всички видове отпадъци, не се плащат средства нито за вдигането му, нито за извозването му. Останалата част от отпадъка обаче отива на кантара на депото за сепарация и респективно след това на самото депо. Ако намалим общото количество на събираната смет, която заминава за Ракитница, ние можем да намалим парите, отделяни за чистотата. Това обаче е въпрос на манталитет и по-дългосрочна програма. Началото трябва да бъде поставено от нас самите, като сложим три кошчета у дома. Ако това все пак се получи и генерираме по-големи количества разделен отпадък, трябва да осигурим и повече съдове или т.нар. зелени и жълти контейнери.

– Говорейки за общински бюджети, за рамките и ограниченията, в които се работи, неминуемо на преден план излиза въпросът за финансовата децентрализация. Кога ще дойде моментът, при който части от данък общ доход и данък печалба ще остават в общините?

– Въпросът е изключително резонен. От бизнеса, който се развива в Стара Загора, общинската хазна получава единствено приходи по линия на такса смет и данък сгради. Първият от налозите обаче е целеви, т.е. средствата от него могат да се ползват единствено за сметопочистване и сметоизвозване. Няма как да го вложим в инвестиционната програма. Ето защо финансовата децентрализация е толкова важна. Ние тук имаме нетипични дейности и реално ги субсидираме от общинския бюджет. Това са дейности, касаещи здравеопазването. Знаете, че от здравните вноски, които заплащаме, нито лев не стига до бюджета на Стара Загора, а същевременно сме принудени да издържаме общински здравни дружества в сферата на здравеопазването. Би било разумно част от здравните осигуровки да постъпват в общинския бюджет, тъй като ние на практика изпълняваме такъв тип здравна грижа. На следващо място данък общ доход и данък печалба също е редно да се връща обратно. В крайна сметка на местно ниво трябва да създадем условия за фирмите, които развиват своята дейност тук. Държавата трябва да преразгледа този въпрос.

– От кого зависи този процес най-накрая да започне? Пред министър-председателя Бойко Борисов ли трябва да бъде поставен въпросът?

– Националното сдружение на общините в България от години дискутира темата. Аз лично смятам, че с повече упорство и повече усилие от страна на всички общини ще успеем. За начало трябва да спечелим одобрението на министъра на финансите. Усилията просто трябва да бъдат канализирани и да се усети натискът върху централната власт.

– Г-н Димитров, в петък Народното събрание подкрепи единодушно решение, с което задължи правителството да отстоява бъдещето на въгледобива у нас. Като член на УС на ТЕЦ „Марица изток 2“ какви според Вас са реалните измерения на този ход на парламента?

– Това е нещо, по което сме работили от много време. Ако се върна повече от година назад, трябва да кажа, че ние като ръководство на ТЕЦ „Марица изток 2“ предприехме една съвместна процедура с европейските депутати на България, в която участваше и Министерството на енергетиката. Този процес целеше получаването на одобрение за продължаване на работата на централата. Имахме много активна кореспонденция с европейските институции в първите няколко месеца, но в един момент комуникацията просто престана. Ние бяхме изпратили всички необходими документи, но в продължение на 3 месеца нямахме отговор кога бихме получили разрешение да капитализираме. Затова решихме да насочим своите усилия към Народното събрание и всички парламентарни групи. Аз лично съм удовлетворен от този развой, макар той да е само първата крачка. Капитализацията на ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъде глътка свеж въздух за дружеството в следващите 3-4 години. За щастие, българският парламент доказа, че чете и разбира надписа, който е изписан на входа на сградата, а именно „Съединението прави силата“. От тук решението последователно трябва да премине през Министерски съвет и Министерство на енергетиката, за да достигне до БЕХ, който накрая има думата. Радващото е, че зависим изцяло от местни институции.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ