Предлагат безплатни карти на деца до 7 г. за градския транспорт в Стара Загора

145

Издаването на абонаментни карти за безплатно пътуване на деца до 7-годишна възраст предлага на детските заведения в Стара Загора общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Възможността за това е в съответствие с чл. 19 и чл. 27 на Наредбата за условията и реда за предоставяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населени планински и други райони в страната.

Картата за безплатен пътнически превоз на децата до 7 години във вътрешноградския транспорт в Стара Загора ще се издава от Общината. Тя е персонална, без снимка. Ще се издава срещу представено копие от акт за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия им адрес. Срокът на валидност е една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

За издадените абонаментни карти се води специален регистър, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен или настоящ адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родителя/настойника, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

От „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД призовават директорите на детските заведения да предоставят необходимите списъци с имената на децата за издаване на документа. От дружество предоставят като бонус възможност за еднократно, безплатно извозване на децата до желана дестинация на територията на Стара Загора при събиране на минимум 50% желаещи да получат карти.

„Инициативата е в услуга на семействата и на децата. Тя не е нова, прилага се, откакто съществува Наредбата. Тъй като картите се издават в началото на календарната година, от дружеството припомнят за тази възможност“, коментира ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова.

(СН)