Правителството вече официално е ЗАДЪЛЖЕНО да освети предоговарянето на Плана за възстановяване с ЕК и залозите за „Марица изток“

3345
Служебният министър на енергетиката Росен Христов по време на изслушването му в НС на 5 май т.г. И двамата вносители на предложението - старозагорските депутати от "Възраждане" Искра Михайлова и Даниел Проданов

Това реши Народното събрание днес във връзка с внесеното предложение от двама старозагорски депутати

Днес Народното събрание с мнозинство подкрепи предложението на двамата старозагорски депутати от „Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов за ЗАДЪЛЖАВАНЕ на Министерски съвет да изготви и представи доклад във връзка с изпълнението на решението на Народното събрание от 12 януари т.г. за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в част енергетика, касаещо основно отмяна на поетия от правителството на Кирил Петков ангажимент за намаление на 40% на въглеродните емисии от въглищните централи до края на 2025 г. на база 2019 г. (което според специалисти означава затварянето на над 50% от тях) и запазване работата на въглищните централи до 2038 г.

От присъстващите в залата със „За“ са гласували всичките 64 депутати от ГЕРБ, 37 от „Възраждане“, 20 от БСП и 10 от ИТН.

От ПП-ДБ 41 са били „За“, 5 – „Против“, 4 са гласували „Въздържал се“, а от ДПС 37 са „За“ и един „Въздържал се“.

До искането за представяне на доклад за водените до момента преговори по преразглеждането на Плана за възстановяване и устойчивост с ЕК се стига след витиеватите отговори, дадени от служебния вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов и на министъра на енергетиката Росен Василев по време на изслушването им в Народното събрание на 5 май т.г. и лансираната от Христов „инициатива“ за ударно изграждане на фотоволтаични централи от частни инвеститори на територията на държавното въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“.

Затова двамата старозагорски депутати от „Възраждане“ настояха да бъде задължен Министерски съвет да изготви и представи доклад за всички планирани, предприети и извършени действия по изпълнението на Решението на Народното събрание от 12 януари т.г. по предоговарянето на Плана, който да включва: хронологично представяне на предприетите стъпки от Министерски съвет чрез ресорните служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства и служебния министър на енергетиката – срещи, разговори, предложения, планове, проекти и решения, свързани с преговорния процес, заедно с цялата съпътстваща документация към тях за срока от 12 януари 2023 г. до изготвяне на доклада; цялата налична кореспонденция между Европейската комисия и Република България, свързана с изпълнение на решението на НС от 12 януари, включващо всички съпътстващи позиции, отправени въпроси, дадени насоки и поставяни условия; всички изработени и/или в процес на изработка проекти заедно с цялата съпътстваща документация към тях, свързани с територията на комплекс „Марица изток“, заложени като условие за предоговаряне на Плана, поставено от ЕК, за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници; всички документи, изготвени и свързани с евентуално изграждане на фотоволтаични системи и/или индустриални паркове в имоти, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД, в това число проекти на меморандуми за сътрудничество, изготвени схеми и/или карти на разположение на площи, подходящи за реализация на ФЕЦ или други инвестиционни намерения в земи, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД; списък с наименованията на фирми, с които са осъществени срещи-разговори във връзка с осъществяване на инвестиционни проекти за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници на терени в Източномаришкия басейн, както и резултатите от проведените разговори, в това число и сключени под каквато и да е форма договори или поети писмени ангажименти и др.

Според днешното решение на Народното събрание подробният доклад трябва да бъде изработен и внесен в Народното събрание в срок от 15 дни.

(СН)