По инициатива на ОД на ДФЗ – Стара Загора, бяха дарени средства на Университетската болница за COVID-19 за тестове

237
от дарителите с изп. директор на УМБАЛ "Киркович" проф. Йовчо Йовчев

По инициатива на Областната дирекция на ДФЗ в Стара Загора беше организирана благотворителна акция за набиране на средства за закупуване на тестове за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19. В нея се включиха ръководители и служители от шестте областни дирекции към Министерство на земеделието храните и горите в Стара Загора. Това са ОД на ДФЗ, ОД „Земеделие“, ОД на БАБХ, РУГ, ОД на Национална служба за съвети в земеделието и служителите на ИАРА.

За три дни беше събрана сумата от 5130 лева лични средства, която на 2 април беше дарена на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора.

Всички участвали в благотворителната инициатива са държавни служители, които понастоящем са на работа и ежедневно имат пряк контакт с граждани при изпълнение на служебните си задължения. Активната им гражданска позиция е знак на съпричастност към медиците, които са на първа линия.

(СН)