Николай Диков: Работещи решения за комплекса Марица-изток има

431
Николай Диков

Хубаво е, когато се явяваш на избори, да знаеш и какво ще правиш след това. Много скоро, след като стана ясно, че партията на Слави Трифонов евентуално ще има възможност да поеме властта, се изясни и че нейните енергийни експерти няма да защитават интересите на комплекса „Марица изток“.

От тяхно изказване се разбира, че основен приоритет на партията в енергийния сектор е изграждането на нови ядрени мощности, както и други така наречени „зелени мощности“, за сметка на спиране работата на комплекса „Марица изток“. Беше коректно партия „Има такъв народ“ да обяви тези си намерения преди провеждането на парламентарните избори. Мълчанието, казват, е блато и ражда чудовища.

Твърдя, че работещи решения за запазването целостта на комплекса и работата на мините и топлоелектрическите централи там има. Работата по енергийната система изисква съвместяването на управленски, политически и експертни решения. Не бива някой да се самоопределя като експерт и да налага едностранни решения. Отдавна е факт, поне в България, че някои хора от т.нар. „научни среди“ нямат много голяма връзка с реалността и не са в крак с времето.

В контекста на „Зелената сделка“ България има възможност да предложи различни технологични решения за преминаване към нисковъглеродна икономика. Трябва всички да бъдат много добре обследвани и дискутирани, а не отхвърляни. Не може да се затварят съществуващи мощности на партиен принцип.

Проектът за улавяне и съхранение и/или преработка на СО2 при доказана ефективност може да реши проблема с бъдещата работа на комплекса „Марица изток“. По този начин би се гарантирала работата на централите и въгледобивното дружество от комплекса, като в същото време се изпълнят целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, заложени от Европейската комисия в пакта за „Зелена сделка“. Има инструменти за възмездно и безвъзмездно финансиране на подобен род проекти, а и е добро инвестиционно решение за централите, защото ще минимизира разходите за емисии.

Считам, че продължаването на работата на комплекса „Марица изток“ е гаранция за енергийната сигурност и независимост на Република България.