Поздравителен адрес на AES по повод Деня на енергетика

1152