Пожаро-тактическо занятие се проведе в рудник „Трояново-1“

302

В рамките на седмицата, посветена на професионалния празник на служителите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, РСПБЗН при „Мини Марица-изток“ ЕАД проведе пожаро-тактическо занятие в рудник „Трояново-1“. От Втора зона в архива на рудника автоматично беше подаден сигнал за възникнал пожар чрез инсталираната в началото на тази година нова пожаро-известителна система, съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Архивохранилищата и сървърните помещения там са с високо ниво на риск, затова е завишен контролът на достъп, на пожароизвестяване, на пожарогасене и на режима на евакуация. След автоматичното известяване от системата от датчици и сигналът, подаден от служител на архива, пристигнаха пожарна кола и линейка. Междувременно електрозахранването беше изключено. В нормативните шест минути служителите от сградата се евакуираха на сборния пункт, пред управлението на рудник „Трояново-1“. Отговорниците по пожарна безопасност, които следят за евакуацията, докладваха дали има останали в сградата. Беше прекъснат изпит по търговска експлоатация във връзка с провеждането на пожаро-тактическото занятие. Единственото неевакуирано лице беше изведено от оборудваните с апарати пожарникари и му беше дадена първа помощ. Пожарът беше овладян, без да бъдат допуснати щети. Служителите на РСПБЗН и отговорните лица от рудника подписаха протокол за извършената оперативно-тактическа дейност според предписанията и противопожарните разпореждания.

Занятието продължи с обобщението на ръководителя на отдел ЗБУТ в рудника Илия Илиев, като акцент беше поставен върху инструктажите по безопасни условия на труд, свързани с грижата за живота на хората, изискващи извършването на евакуация от място с възникнал пожар, последващо гасене на огъня и след оглед за нивото на безопасност – определянето на режим на достъп. Главен инспектор „Здраве и безопасност при работа“ Деян Димов демонстрира работа с различни видове пожарогасители, за да припомни наученото при предишни тренировъчни занятия. Ръководителят на РСПБЗН при „Мини Марица-изток“ ЕАД Иван Иванов благодари на участниците в пожаро-тактическото занятие за експедитивността и навременната евакуация и подчерта необходимостта от основни познания за спецификата на видовете пожарогасители.

Малко преди занятието кметът на село Трояново Калоян Колев благодари на управителя на рудник „Трояново-1“ Милен Манов за навременната и ефективна намеса на пожарната служба в рудника при възникнал пожар в началото на седмицата – в дома на двама възрастни и трудно подвижни хора, чийто живот и имущество са спасени. Това е един от многото реални резултати от съвместната професионална дейност на пожарникарите и превантивните решения на мениджърския екип на „Мини Марица-изток“ ЕАД за приоритетни инвестиции в пожарообезопасяването, уточняват от въгледобивното дружество.

(СН)