Под патронажа на митрополит Киприан днес стартира благотворителна кампания в помощ на Онкодиспансера

254
Срещата на институциите и организациите, които подкрепят благотворителната кампания под патронажа на митрополит Киприан

На Илинден официално бе даден старт на кампанията „Да помогнем заедно на Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ (Онкодиспансера), която се провежда под патронажа на Старозагорския митрополит Киприан. Целта е закупуването на апарат DAKO AS Link 48, който да послужи за по-бърза и по-добра диагностика при лечението на онкоболните. Стойността му е 99 000 лв. без ДДС.

За нуждата от съвременната апаратура в „КОЦ-Стара Загора“, който лекува пациенти с онкологични заболявания от областите Стара Загора и Сливен, а за специфични медицински изследвания и на пациенти от Хасковска, Ямболска и Кърджалийска области, е апелирал управителят на центъра д-р Петьо Чилингиров. Към момента регистрираните пациенти за постоянно диспансерно наблюдение, периодични прегледи и изследвания в „КОЦ-Стара Загора“ са 20 000, а всяка година се регистрират около 2000 нови онкологично болни. Центърът разполага с необходимия кадрови потенциал съгласно медицинските стандарти, но е необходима непрекъсната подмяна на остарялата диагностична, терапевтична и операционна апаратура, както и внедряване на нови методи и средства за диагностика и лечение.

Понастоящем „КОЦ-Стара Загора“ има нужда от автоматичен апарат за имунохистохимия, който ще допринесе за намаляване разхода на реактиви, значително съкращаване времето за получаване на резултатите, разширяване на диагностичните показатели, елиминиране на човешката грешка, както и предпазване на персонала от вредното въздействие на работните реактиви и оцветители.

Според направените пазарни проучвания от екипа на Онкодеспансера най-удачно за целта е закупуването на апарат DAKO AS Link 48, който позволява и работа с реактиви на различни производители.

Благотворителната инициатива за закуването на апарата е подкрепена от Община Стара Загора, редица клубове и организации, сред които: Ротари клуб Стара Загора, Ротари клуб Стара Загора – Берое, Инър уийл клуб Стара Загора, Инър уийл клуб Стара Загора – Берое, Зонта клуб, Лайънс клуб Стара Загора – Августа, Лайънс клуб Стара Загора – Тракия, Лайънс клуб Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА (Либерална икономика, прогрес и активност), Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, Обществен дарителски фонд – Стара Загора, и други.

Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи на следната банкова сметка:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН СТАРА ЗАГОРА

бул. „Цар Симеон Велики“ 104

IBAN: BG40 FINV 9150 5316 3415 53

банков код: FINVBGSF

основание: Дарение КОЦ Стара Загора

(СН)