Подготвя се изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора

47

Търговско-промишлена палата – Стара Загора, и Технически университет – Габрово, работят съвместно за изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора. Този център ще бъде важен елемент на образователната инфраструктура на Старозагорска област, в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката на региона, базирани на иновативни, високотехнологични и екологични технологии. Затова ще се използват ресурсите на Националния план за възстановяване и устойчивост, Регионалния план за справедлив преход, както и други национални и международни програми, съобщиха от ТПП – Стара Загора, която е асоцииран партньор при дейностите от проекта за създаването на Технологичния парк на Технически университет – Габрово, и на лабораториите към него.

На територията на Технологичния парк са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса. Тематичният обхват на тези лаборатории е много голям, но те биха работили успешно и с ясно измерим резултат само ако са в постоянна и пряка връзка с представителите на бизнеса и са насочени към решаване на конкретни проблеми. Точно това е ролята, която се възлага на ТПП – Стара Загора, която през 2021 г. отбелязва 30 години от създаването си.

Старозагорската ТПП подкрепя и платформата IndustryHUB, която стартира днес, 15 юли, и е съвместна инициатива на Технически университет – Габрово, и JobTiger. Целта на IndustryHUB e да се превърне в място за споделяне на опит, новини и информация в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и технологии, предприемачеството, стартиращите предприятия, професионалното обучение, следдипломната квалификация и др. Изпълнението на този проект е от взаимен интерес, като заедно с това симбиозата трябва да донесе преки ползи за предприемачи и фирми-партньори на Техническия университет, членове на ТПП – Стара Загора, но също и за много по-широк кръг от предприятия и заинтересовани лица.

(СН)