Повишиха кредитния рейтинг на Община Стара Загора на „ВВВ-„

2839
Дечко Узунов

Международната рейтингова агенция Standart&Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Стара Загора. От „ВВ+“ със стабилна перспектива рейтингът на Стара Загора е повишен на „ВВВ-“ със стабилна перспектива вследствие присъждането на същия рейтинг на Република България. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата.

От рейтинговата агенция съобщават, че след повишението на рейтинга за България на „ВВВ-“ със стабилна перспектива на 1 декември т.г. самостоятелният кредитен профил на Стара Загора е оценен с „bbb-„, което води до повишаване на рейтинга й на „ВВВ“ с очакванията на Агенцията, че въпреки лекото понижаване на финансовите резултати, текущият дълг и ликвидността ще останат структурно непроменени.

Стабилната перспектива отразява очакването, че дефицитът на Общината след капиталови разходи ще остане в рамките на по-малко от

5% от приходите, което ще позволи да се поддържа нейната текуща ликвидност при незначително увеличение на дълга.

„Рейтингът на Стара Загора има положително развитие поради по-добро структурно изпълнение на бюджета, нисък дълг и големи касови резерви, които се предполага, че временно и умерено ще намалеят през следващата фаза на изпълнение на капиталовата програма от финансирани от ЕС проекти през следващите пет години. Рейтингът остава ограничен от развиващата се, но небалансирана институционална рамка и слабата местна икономика. Също така считаме, че докато градът теоретично има гъвкавост при по-малко от 50% от източниците си на приходи, то все пак Общината е някак си ограничена в способността си да използва тази гъвкавост. Считаме също така, че има относително слаби рискове, произтичащи от общинските компании и други потенциални непредвидени разходи“, е записано в обосновката на Стандарт енд Пуърс.

„Отнасяме се отговорно към поверената ни община“, коментира по този повод кметът Живко Тодоров.

Много ниските дългове тежест и непредвидени задължения, адекватната ликвидност и доброто изпълнение на бюджета са посочени като основни рейтингови фактори от Стандарт енд Пуърс.

(СН)