Пак забраниха на ТЕЦ „Бобов дол“ да гори отпадъци

92

Експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София извършиха комплексна проверка на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в направления „Въздух“, „Отпадъци“, „Комплексни разрешителни“ и „Води“. Установени бяха несъответствия с екологичното законодателство, съставени са протоколи и е наложена принудителна административна мярка – наложена е отново забрана на дружеството да изгаря отпадъци, предаде news.bg.

Мярката е след извършена проверка и установени несъответствия със Закона за опазване на околната среда. Заповедта е на директора на РИОСВ – Перник от 11.06.2020 г. и с цел превенция са пломбирани част от техническите съоръжения на дружеството.

Установено е, че операторът „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД не е въвел визуален контрол и ясно видео заснемане на всички точки от площадката за приемане на отпадъците и при извършване на процесите по последващо третиране и проследяване в реално време. Операторът не е създал техническа възможност за осъществяване на контрол върху дейността си и се възпрепятства възможността за проследяване на приеманите на площадката отпадъци по вид и обем, както и процесът по последващото им оползотворяване от контролните органи.

От МОСВ припомнят, че такава заповед имаше от 09.04.2020 г. отново на директора на РИОСВ-Перник. Дружеството тогава обжалва заповедта пред Върховния административен съд и беше направено разпломбиране. Тогава проверката беше във връзка с разпореждане на Върховната административна прокуратура от 31 март и заповед на екоминистъра от 6 април.

По настояване на министъра на околната среда и водите Емил Димитров бе проведена среща с ръководството на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД.След това от дружеството са информирали, че на 08.06.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е взето решение, предвид сериозното обществено и медийно напрежение, дейностите по оползотворяване на РДФ горива да отпадне от разрешените в Комплексното разрешително ╒45-H4/2019 г. на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. В МОСВ е постъпил протокол от заседанието, придружен от декларация за направения отказ дружеството да изгаря РДФ модифицирани горива в своите мощности.

По-късно в изявление на ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ изрично посочиха, че наложената административна мярка е чисто превантивна и е свързана със сложните административни процедури по отказа за оползотворяване на РДФ и това, че изобщо не са продължили работата по изграждането на горивната инсталация, тъй като нямат никакво намерение да я използват.

„С отказа си да оползотворяваме отпадъци доказваме, че за нас от ТЕЦ „Бобов дол“, е важно мнението на хората от региона. Ще продължим да работим в тесен синхрон с институциите, за да отговорим на очакванията на гражданите“, заявиха от дружеството.