От EVN ще искат нови цени на тока

914

Новото увеличение ще е в сила от 1 юли

Днес стана известно, че трите компании у нас, разпределящи и доставящи ел.енергия – ЧЕЗ, Енерго-про и EVN, са обявили плановете си да поискат увеличение на цените си от 1 юли. Конкретните им искания за поскъпване ще станат ясни, след като заявленията им бъдат внесени в КЕВР до 30 март.

Това стана ясно от публикуваните намерения за промяна на сегашните цени на услугите, което те правят по закон в края на всеки 28 февруари.

„В съответствие с нормативната уредба дружествата от групата на EVN България – „Електроразпределение Юг“, „EVN България Електроснабдяване“ и „EVN България Топлофикация“, ще внесат в КЕВР до края на месец март 2018 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2018 г. Заявленията ще се базират на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия на КЕВР“, съобщиха за медията ни от пресцентъра на EVN.

От там уточняват, че „както и досега, заявленията за нови цени ще следват основните принципи за сигурност на снабдяване, качество на обслужването, адекватна възвращаемост и покриване на оперативни разходи. Заявленията ще отразяват и наложените задължения на операторите на разпределителни мрежи по отношение на либерализирания пазар на електроенергия в България“.

В съобщението не се посочва какво сочат изчисленията за новите цени на тока с уговорката, че е възможно до 30 март да настъпят промени, които ще бъдат отразени.

ОТ КЕВР обвиха, че няма да позволят рязка промяна на цената на тока. Но се очаква, че такава ще има.

Материала подготви: Йовка ВЕЛИКОВА