От утре въвеждат временни противоепидемични мерки в Старозагорска област

1123

Маските стават задължителни в градския транспорт, здравни и социални заведения, аптеки, оптики и дрогерии

Временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора въвеждат от РЗИ – Стара Загора, за срок от утре, 22 юли, до 22 август т.г.:

Мерките включват:

  1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, аптеки, оптики, дрогерии, градски транспорт на територията на област Стара Загора, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
  2. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, да спазват физическа дистанция от 1.5 м.
  3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете съгласно посоченото в Приложение No 3 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

  1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 м. между лицата и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
  2. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
  3. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за Covid-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

В заповедта се посочва, че тя се въвежда на основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение No 474 на Министерския съвет от 14 юли и съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

(СН)