Отнеха временно лицензите на още една от големите компании на Васил Божков

80

„Еврофутбол“ има срок от 3 месеца, за да отстрани допуснатите нарушения

Държавна комисия по хазарта отне издадените лицензи на „Еврофутбол“ ООД, съобщиха от комисията.

Решението е било взето на заседание днес, като принудителната административна мярка е временна – за срок от 3 месеца, предаде dir.bg.

Дружеството има издадени лицензи за организиране на хазартни игри онлайн за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, както и за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

От Комисията по хазарта пишат в постановеното решение, че в тримесечен срок „Еврофутбол“ трябва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения. В случай, че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са основание за налагане на принудителната административна мярка – временно отнемане на лиценз, дружеството може да продължи дейността си.

Основният дял в компанията е на бизнесмена Васил Божков. От „Еврофутбол“ са пресметнали, че с решението ще бъдат затворени 800 пункта, в които работят 2300 души, а над 100 търговски партньори ще останат без приходи от залаганията.

Обвиненията към компанията са за нарушение, което е аналогично като това към Националната лотария – че държавната такса е плащана върху 20% от печалбата, а не върху 15% от оборота. Предполагаемите загуби за бюджета от това са над 300 милиона лева.

Решението на Държавната комисия по хазарта не е окончателно. То подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд.