Откриват 15 приема за 25 млн. лв. по рибарските програми през 2020 г.

233

През настоящата година ще бъдат открити общо 15 приема по проекти в сферата на рибарството и аквакултурите, чиято обща стойност възлиза на 25 млн. лв. Това обяви по време на годишната национална среща на сектора в Стара Загора зам.-министърът на земеделието Лозана Василева. Събитието се организира от Националната рибарска мрежа и в него участие взеха общо 9 местни рибарски инициативни групи, бенефициенти по проекти, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Елка Бонева и началникът на областната структура на ДФ „Земеделие“ Мехмед Зейнел, експерти и др. Срещата в Стара Загора е част от мрежата от събития, целяща подпомагането на изпълнението на Програмата по морско дело и рибарство. В рамките на дискусията зам.-министър Василева съобщи, че през изминалата седмица е бил проведен Комитет по наблюдение на Програмата, на който е взето решение за прехвърлянето на 15 млн. лева към атрактивни мерки, които по думите й водят до успешно прилагане на програмата. „Освен това заделихме и 5 млн. лв. за финансиране на инструменти, с които ще подпомогнем намирането на средства за изпълнението на самата Програма, по която предстои да бъдат отворени последните проекти. Целта ни е това да стане до средата на 2020 г.“, посочи Лозана Василева.

По Програмата за морско дело и рибарство до момента са договорени над 136 млн. лв., което представлява над 67% от нейния капацитет. В Стара Загора зам.-министърът призна, че в настоящия програмен период е имало и прекратени договори с бенефициенти, в резултат на което е бил освободен ресурс от няколко милиона, които ще бъдат разпределени по 15-те мерки през 2020 г. Според Лозана Василева неизпълнението на договорите до голяма степен се е дължало на невъзможността на бенефициентите да осигурят нужното финансиране за спечеления проект. Зам.-министър Василева съобщи още, че към момента многогодишната финансова рамка е в процес на обсъждане и липсва яснота за конкретен бюджет. Българската страна обаче ще настоява за запазването на досегашното равнище, което възлиза на общо 200 млн. лв.

Живко ИВАНОВ