Отдават под наем помощни обекти в реновирания зоопарк на Стара Загора

425
Обновеният Зоопарк в Стара Загора

Да бъдат отдадени под наем за срок от пет години новопостроени магазин за търговия със сувенири, кафене и обществени тоалетни на територията на наскоро цялостно реновирания зоопарк в парк „Митрополит Методий Кусев“, предлага кметът на Стара Загора.

Обектите са с обща застроена площ от малко над 120 кв. м и независим оценител е предложил месечен наем от 650 лв. без ДДС. Тъй като все още зоопаркът очаква издаването на лиценз от МОСВ, тръжната процедура ще се извърши на следващ етап. Решението предстои да бъде взето на заседание на Общинския съвет, насрочено за 26 май.

На същото заседание предстои да бъде взето решение за продажба чрез търг на някогашния Лечебно-възстановителен център за деца на територията на курорта Старозагорски бани. Обектът е бил предоставен от държавата на Общината безвъзмездно през 2013 година. Комплексът от сгради, които са в лошо състояние, е с разгърната площ от 5 672 кв. м, но Общината не притежава собствеността върху земята.

Допълнително утежняващо обстоятелство е, че в подземната част на стационарния блок има архивохранилище, управлявано от Областната администрация, което трябва да бъде запазено. Според оценители сградите се намират в лошо техническо състояние и към момента са необитаеми. Хидроизолацията на покривите на сградите е компрометирана и атмосферните води преминават през етажите и ги рушат. Имотът е разположен в парк Дъбова гора, на юг от комплекс „Армира“, а данъчната оценка е 278 046 лева (49.02 лв./кв. м.). Оценителите пресмятат пазарната цена на 1 422 000 лв. без ДДС (250.71 лв./кв. м.).

Христо ДИМИТРОВ