Около 2% от стопаните в Старозагорско са успели да се преброят онлайн

45

Кампанията по преброяване на земеделските стопанства у нас ще продължи до 18 декември. Основната цел на преброяването, което стартира на 1 септември, е да се получи обобщена и изчерпателна информация за техния брой, тип и размер. Формално кампанията се разделя на два етапа. В първия, от 1 до 18 септември, земеделските производители имаха възможността да извършат самостоятелно своето преброяване чрез попълване на въпросник в уеб базирано приложение. По данни на Областна служба „Земеделие“ от този метод в Старозагорски регион са се възползвали едва 129 стопанства. Това прави около 2% от общо 6100, които се намират в областта.

От 19 септември до 18 декември е в ход вторият етап, по време на който данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Анкетирането ще се извършва чрез попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. В тези период трябва да бъдат анкетирани всички онези стопанства, които във времето до 18 септември не са попълнили онлайн анкетната си карта. За обезпечаване на кампанията по преброяване Областна служба „Земеделие“ в Стара Загора е наела общо 57 анкетьори. Те трябва да се свържат със земеделските производители предварително и да се уговорят с тях за ден и час за провеждане на интервюто. Работата на анкетьорите ще бъде следена от общо 11 контрольори. Анкетьорите ще могат да оставят известие за посещение, ако срещата не се е провела, за насрочване на ново посещение.

Фермерите ще трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството.

Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави-членки на ЕС относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне насоките на развитието на общата селскостопанска политика. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС, убедени са в МЗХГ.

От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани и данни, налични в административните регистри. Близо 200 000 земеделски стопанства предстои да бъдат преброени в България.

Живко ИВАНОВ